Aktualności

Witamy Państwa na nowej stronie spółdzielni będącej częścią Portalu Wrota Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze w Olsztynie. Dzięki projektowi dokonała się gruntowna informatyzacja spółdzielni, która unowocześniła i usprawniła procesy administrowania zasobami, a mieszkańcom zapewniła dostęp do e-usług.

Istotnym dla Państwa elementem jest bowiem sprawnie funkcjonujące Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańców: E-BOM, które umożliwiło spółdzielcom dostęp do ważnych informacji i usług z poziomu wszystkich urządzeń mobilnych. Za jego pośrednictwem można sprawdzać czynsze, media i dokonywać płatności. Tą samą drogą zainteresowani mogą otrzymywać od nas faktury i wykonywać przelewy. Witryna nowej strony internetowej pozwala też zgłaszać usterki, awarie, a także występować z wnioskami o różnego rodzaju zaświadczenia. Podobna oferta dotyczy najemców lokali użytkowych. Elektroniczne biuro obsługi podmiotów gospodarczych zapewnia im wgląd w bieżące informacje, śledzenie stanu konta, pobieranie drogą elektroniczną faktur, czy potwierdzenia przelewów.

Dzięki projektowi spółdzielnia będzie przygotowana na elektroniczną wymianę dokumentów z mieszkańcami i najemcami lokali użytkowych, dokonała się gruntowna informatyzacja spółdzielni, która unowocześniła i usprawniła procesy administrowania.

Nasza strona, według ostatnich badań przeprowadzonych przez niezależne instytucje, miesięcznie odnotowuje ponad 7500 unikatowych wejść.

Zapraszam do jeszcze aktywniejszego korzystania z Portalu i strony internetowej SM „Pojezierze” na urządzeniach mobilnych.

Zarząd SM Pojezierze
w Olsztynie

Historia zapisana w zdjęciach.
Opublikowano 27 marca 2023
SMP logo
Opublikowano 23 marca 2023
SMP logo
Opublikowano 2 marca 2023
SMP logo
Opublikowano 16 stycznia 2023
Aktualizacja 7 kwietnia 2023
SMP logo
Opublikowano 16 stycznia 2023
Przetarg na wykonanie remontu balkonów w 3 budynkach mieszkalnych
Wigilijne świętowanie w Klubie Agora
Opublikowano 4 stycznia 2023
Wigilijne Spotkanie w Klubie Akces
Opublikowano 3 stycznia 2023
Okładka
Opublikowano 29 grudnia 2022
SMP logo
Opublikowano 20 grudnia 2022
Aktualizacja 2 czerwca 2023
Jesienne porządki w SM Pojezierze
Opublikowano 27 października 2022
logo
Opublikowano 8 lipca 2022
SMP logo
Opublikowano 21 czerwca 2022

14 czerwca zakończyły się obrady Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie. W związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej przeprowadzono wybory do nowej Rady. Poniżej przedstawiamy skład Rady Nadzorczej SM „Pojezierze” na lata 2022-2025 oraz wyniki głosowań.

okładka
Opublikowano 31 maja 2022
SMP logo
Opublikowano 11 maja 2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Pojezierze" w Olsztynie zawiadamia, że w dniach od 01-06-2022r. do 14-06-2022r. odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

film
Opublikowano 27 kwietnia 2022
film
Opublikowano 14 marca 2022
film
Opublikowano 4 stycznia 2022
film
Opublikowano 3 stycznia 2022
okładka
Opublikowano 31 grudnia 2021
film
Opublikowano 23 listopada 2021