Polityka Prywatności

Opublikowano 16 sierpnia 2022
 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, 10-444, przy ul. Kołobrzeskiej 13, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026607 zwana dalej S.M. Pojezierze, gwarantuje Użytkownikom swoich serwisów bezpieczeństwo i poufność udostępnionych przez nich danych, a w szczególności danych osobowych.
 2. Wszelkie dane osobowe podawane przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu smp.olsztyn.pl podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 3. W celu realizacji procesu administracji zasobami S.M. Pojezierze, modyfikacji usług dostępnych w serwisie smp.olsztyn.pl może być konieczne podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, nr PESEL.
 4. Dodatkowo w trakcie wizyty Użytkownika na stronach serwisu smp.olsztyn.pl gromadzimy dane "techniczne" jak adres IP Użytkownika, typ i wersję używanej przeglądarki, systemu operacyjnego oraz rozdzielczość ekranu. Jednocześnie informujemy, iż nasze serwisy używają technologii cookies tzw. ciasteczek oraz geolokalizacji.
 5. Pliki cookies są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie użytkownika. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Zawarte w plikach cookies informacje są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu smp.olsztyn.pl, natomiast nie zawierają danych osobowych.
 6. Przechowywane na swoim komputerze pliki cookies, Użytkownik może usunąć samodzielnie. Szczegółowe instrukcje dostarcza producent wykorzystywanej przeglądarki. Podczas ponownej wizyty w serwisie, serwis smp.olsztyn.pl wygeneruje i zapisze pliki cookies ponownie.
 7. W celu zapewnienia najwyższego poziomu poufności przekazywanych danych, komunikacja między przeglądarką Użytkownika a serwerami serwisu smp.olsztyn.pl odbywa się w sposób zaszyfrowany z wykorzystaniem protokołu SSL. Dodatkowo systemy i serwery S.M. Pojezierze spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywania danych i są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
 8. Wszystkie zgromadzone dane, są przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby S.M. Pojezierze i przekazywane firmom trzecim tylko w przypadku gdy jest to niezbędne do realizacji procesów związanych z procesu administracji zasobami S.M. Pojezierze.
 9. Dane osobowe Użytkowników, są przechowywane i przetwarzane tylko przez ograniczony czas. Zarówno zakres przetwarzania jak i okres ich przechowywania opisany jest szczegółowo w regulaminie serwisu smp.olsztyn.pl, dostępnym na podstronie Regulamin.
 10. Użytkownicy mają prawo do wglądu, żądania modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych z systemów S.M. Pojezierze.
 11. S.M. Pojezierze zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji w tym samym miejscu.
 12. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie, 10-444, przy ul. Kołobrzeskiej 13, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026607.
 13. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych S.M. Pojezierze można uzyskać pod numerem tel. +48 89 537 33 08 lub pisząc na adres iodo@smp.olsztyn.pl