Czwartek, 30 czerwca 2022, Emilii, Lucyny, Marcjala
Subscribe to Kanał strony głównej

Aktualności

Przetarg ofertowy na wynajem lokalu mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” w Olsztynie ul. Kołobrzeska 13 zaprasza  do składania ofert na wynajem nw. lokali mieszkalnych:

 

 

           Wyszyńskiego 28/139,    pow. użyt. 23,00 m2,  X piętro

          Dworcowa 58/139,        pow. użyt. 23,60 m2,  XI piętro

          Dworcowa 50/68,          pow. użyt. 23,80 m2,  XI piętro

 

 

min. stawka czynszu   od 12,40 zł/m2/m-c

 

 

Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium w wysokości 1.000,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem bankowym w terminie do dnia 27.06.2022 r. na konto Spółdzielni
Nr 33 1020 3541 0000 5902 0112 7547. Decyduje data uznania rachunku Spółdzielni.

Wadium oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji zabezpieczającej opłaty czynszowe. Spółdzielnia zwraca wadium osobom, które nie wygrały przetargu w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Oferty należy składać na druku ofertowym, który można uzyskać w biurze Sp-ni lub na stronie internetowej Sp-ni, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „przetarg na najem instytucjonalny lokalu mieszkalnego przy ul …………….…...” w Biurze Obsługi Mieszkańca Spółdzielni
przy ul. Kołobrzeskiej 13 (parter), w terminie do 29.06.2022 r. do godz. 1200. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 29.06.2022 r. o godz. 1300. Nie dopuszcza się możliwości najmu więcej niż jednego lokalu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Umowa najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego zostanie zawarta po wpłacie wymaganej kaucji, która stanowi dwunastokrotność czynszu (czynsz = proponowana stawka x metraż mieszkania). Najemca będzie zobowiązany płacić Spółdzielni czynsz, pozostałe opłaty eksploatacyjne oraz opłaty niezależne od Spółdzielni. Czynsz, pozostałe opłaty eksploatacyjne oraz opłaty niezależne od Spółdzielni naliczane będą od dnia, w którym nastąpi protokolarne przekazanie przedmiotu najmu najemcy.       

Umowa najmu instytucjonalnego zostanie zawarta na czas określony, nie dłużej niż 10 lat.

Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni. W tym celu należy skontaktować się z Administracją Osiedla „Kormoran” ul. Wyszyńskiego 20, tel. (89) 534-13-96.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi warunkami najmu instytucjonalnego należy kontaktować się z Sekcją Członkowsko-Mieszkaniową (pok. 111) przy ul. Kołobrzeskiej 13
w Olsztynie, tel. (89) 537-33-13, 32.

 

 

 

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2022r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Pojezierze" w Olsztynie

zawiadamia, że w dniach od 01-06-2022r. do 14-06-2022r.

odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni.


Porządek obrad i terminarz Walnego Zgromadzenia na rok 2022.

Ogłoszenie. Poszukujemy pracownika na stanowisko: konserwator zieleni.Wymagania: dyspozycyjność, prawo jazdy kat. B.

Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Ewentualne pytania oraz CV proszę kierować na adres: d.zaniecki@smp.olsztyn.pl

tel. 603  798  647

lub osobiście: Administracja Osiedla "Kormoran" ul. Wyszyńskiego 20 (Dział  Zieleni)

Strony

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.