Struktura

Opublikowano 21 czerwca 2022

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Pojezierze" w Olsztynie na lata 2022-2025

Prezydium
Przewodnicząca
Elżbieta Nowowiejska
Zastępca Przewodniczącej
Roman Chodor
Sekretarz
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Grażyna Raczyńska
Przewodnicząca Komisji
Członkowsko-Mieszkaniowej i Rozliczeń
Maria Żywicka
Przewodniczący Komisji Technicznej
Paweł Gierejczyk
Komisja Rewizyjna

Grażyna Raczyńska
Magdalena Bara-Stanilewicz
Józef Nakonieczny
Beata Sarosiek
Mariusz Tylkiewicz

Komisja Członkowsko-Mieszkaniowa i Rozliczeń

Maria Żywicka
Mirosław Bolesta
Tadeusz Lefler
Barbara Żuromska

Komisja Techniczna

Paweł Gierejczyk
Władysław Kałudziński
Stefan Gąsiorowski
Ewa Kot

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Pojezierze" w Olsztynie

Prezes Zarządu
dr inż. Wiesław Barański
tel. (89) 534 13 16
faks (89) 537 33 01
e-mail info-smp@smp.olsztyn.pl

Z-ca Prezesa ds. Technicznych
inż. Andrzej Mróz
tel. (89) 534 13 16
faks (89) 537 33 01
e-mail info-smp@smp.olsztyn.pl


Główna Księgowa
mgr Hanna Podgórska
tel. (89) 537 33 14
faks (89) 537 33 01
e-mail info-smp@smp.olsztyn.pl