Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Pojezierze" w Olsztynie, kwiecień 2023 r.

Opublikowano 23 marca 2023

Porządek obrad oraz terminarz Walnego Zgromadzenia w 2023 r.

 

pdf
(wielkość pliku: 39.25 KB)
pdf
(wielkość pliku: 47.05 KB)