Aktualności

Witamy Państwa na nowej stronie spółdzielni będącej częścią Portalu Wrota Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze w Olsztynie. Dzięki projektowi dokonała się gruntowna informatyzacja spółdzielni, która unowocześniła i usprawniła procesy administrowania zasobami, a mieszkańcom zapewniła dostęp do e-usług.

Istotnym dla Państwa elementem jest bowiem sprawnie funkcjonujące Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańców: E-BOM, które umożliwiło spółdzielcom dostęp do ważnych informacji i usług z poziomu wszystkich urządzeń mobilnych. Za jego pośrednictwem można sprawdzać czynsze, media i dokonywać płatności. Tą samą drogą zainteresowani mogą otrzymywać od nas faktury i wykonywać przelewy. Witryna nowej strony internetowej pozwala też zgłaszać usterki, awarie, a także występować z wnioskami o różnego rodzaju zaświadczenia. Podobna oferta dotyczy najemców lokali użytkowych. Elektroniczne biuro obsługi podmiotów gospodarczych zapewnia im wgląd w bieżące informacje, śledzenie stanu konta, pobieranie drogą elektroniczną faktur, czy potwierdzenia przelewów.

Dzięki projektowi spółdzielnia będzie przygotowana na elektroniczną wymianę dokumentów z mieszkańcami i najemcami lokali użytkowych, dokonała się gruntowna informatyzacja spółdzielni, która unowocześniła i usprawniła procesy administrowania.

Nasza strona, według ostatnich badań przeprowadzonych przez niezależne instytucje, miesięcznie odnotowuje ponad 7500 unikatowych wejść.

Zapraszam do jeszcze aktywniejszego korzystania z Portalu i strony internetowej SM „Pojezierze” na urządzeniach mobilnych.

Zarząd SM Pojezierze
w Olsztynie

Echo Pojezierza Nr 2
Opublikowano 15 grudnia 2023
Aktualizacja 18 grudnia 2023
SMP logo
Opublikowano 25 października 2023
Aktualizacja 25 listopada 2023
SMP logo
Opublikowano 24 października 2023
Harmonia zieleni i ekologii
Opublikowano 5 października 2023
SMP logo
Opublikowano 4 października 2023

Wyjaśnienia do postępowania przetargowego

SMP logo
Opublikowano 26 września 2023
SMP logo
Opublikowano 26 września 2023

Przetarg na wykonanie i montaż zestawów hydroforowych w budynkach mieszkalnych

SMP logo
Opublikowano 11 lipca 2023
SMP logo
Opublikowano 26 czerwca 2023
SMP logo
Opublikowano 6 czerwca 2023
SMP logo
Opublikowano 5 czerwca 2023
SMP logo
Opublikowano 29 maja 2023
SMP logo
Opublikowano 23 maja 2023
SMP logo
Opublikowano 15 maja 2023

Przetarg na wymianę tablic głównych rozdzielczych

Wielkanoc w Pojezierzu
Opublikowano 12 maja 2023
SMP logo
Opublikowano 28 kwietnia 2023
Aktualizacja 4 maja 2023
SMP logo
Opublikowano 27 kwietnia 2023
Malarska pasja
Opublikowano 7 kwietnia 2023
 kwiecień 2022
Opublikowano 3 kwietnia 2023
SMP logo
Opublikowano 3 kwietnia 2023
Aktualizacja 7 kwietnia 2023