Wniosek o przeniesienie własności lokalu

Opublikowano 15 marca 2012
Treść wniosku
Na podstawie art. 12 oraz 17('14) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) wnoszę o zawarcie ze mną umowy przenoszącej na moją rzecz własność lokalu mieszkalnego, położonego w Olsztynie
Zobowiązuję się spłacić wszystkie długi związane z lokalem i inne zobowiązania wynikające z art. 12 oraz 1714 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.