Sekcja Prawno-Organizacyjna

Opublikowano 8 lutego 2012

tel. (89) 537 33 09, 10
e-mail: prawnicy@smp.olsztyn.pl

Zakres kompetencji:

  • Zakres czynności radcy prawnego wynika z Ustawy z dnia 6.07.1982r. o radcach prawnych (Dz.U.2002, nr 23, poz.1059).
  • Reprezentowanie Spółdzielni w postępowaniach przed sądami, w tym w szczególności dochodzenie na drodze postępowania sądowego roszczeń o zapłatę zaległości w opłatach za lokale mieszkalne oraz użytkowe, prowadzenie dokumentacji tych spraw.
  • Sporządzanie opinii prawnych oraz umów dla potrzeb Spółdzielni.
  • Sporządzanie oraz korekta, stosownie do potrzeb, wewnętrznych aktów Spółdzielni takich jak statut, regulaminy czy instrukcje.
  • Składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego w sprawach podlegających wpisaniu do rejestru.