Jubileusz 55-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze w Olsztynie