Dział Techniczny

Opublikowano 8 lutego 2012
Aktualizacja 21 grudnia 2022

Administracja Pojezierze
tel. (89) 534 18 58, 537 33 60
e-mail: ao1@smp.olsztyn.pl

Administracja Kormoran
tel. (89) 534 13 96, 534 56 54
e-mail: ao2@smp.olsztyn.pl

 

Zakres kompetencji:

  • Sporządzanie planów remontów, rozliczanie i nadzór nad ich realizacją.
  • Przygotowywanie przetargów na wykonanie robót budowlanych.
  • Przygotowywanie umów na wykonanie robót budowlanych, nadzór w trakcie realizacji, oraz ich rozliczanie.
  • Dokonywanie przeglądów gwarancyjnych robót.
  • Obsługa mieszkańców w zakresie zgłoszeń o zamiarze wykonania robót budowlanych oraz dokonywanie wizji lokalnych dotyczących problemów technicznych.
  • Prowadzenie spraw związanych z wymianą stolarki okiennej w ramach nieoprocentowanej, zwrotnej pomocy finansowej.
  • Zagadnienia związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości i ustanawianiem odrębnej własności lokali.
  • Nadzór nad przeglądami okresowymi obiektów budowlanych.
  • Prowadzenie książek obiektów budowlanych oraz archiwum dokumentacji budowlanej.
  • Opiniowanie dokumentacji technicznej.