Sekcja CALORIS

Opublikowano 8 lutego 2012

tel. (89) 537 33 64
e-mail: caloris@smp.olsztyn.pl

Zakres kompetencji:

  • utrzymanie ciągłości dostaw mediów energetycznych tj. centralnego ogrzewania i ciepłej wody
  • prowadzenie czynności eksploatacyjnych w sieci cieplnej i węzłach cieplnych
  • regulacja urządzeń automatyki węzłów cieplnych w celu optymalizacji parametrów i uzyskania oszczędności w zużyciu energii
  • usuwanie awarii urządzeń w węzłach cieplnych
  • współpraca z Remondis podczas usuwania awarii w instalacjach budynków spółdzielczych