Przetarg na budowę systemu oddymiania klatek schodowych

Opublikowano 3 kwietnia 2023
Aktualizacja 7 kwietnia 2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pojezierze" w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj":

Budowa systemu oddymiania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 

przy ul. Kołobrzeskiej 13I i ul. Kołobrzeskiej 13 L w Olsztynie

System oddymiana klatek należy zaprojektować i wykonać zgodnie z rozwiązaniem zastosowanym w budynkach przy ul. Kołobrzeskiej 13K oraz przy ul. Kołobrzeskiej 13H w Olsztynie (link do dokumentacji zostanie udostępniony oferentowi, który złoży pisemną prośbę na adres info-smp@smp.olsztyn.pl).

Dokumentacja projektowa musi posiadać uzgodnienie rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ze względu na fakt, iż jednym z elementów systemu oddymiania jest klapa dymowa, której montaż wymaga ingerencji w konstrukcję stropodachu budynku, należy do projektu konstrukcji uzyskać pozwolenie na budowę.

Dokumentację należy sporządzić w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz jednym na płycie CD.

Wymagany termin realizacji zadania dla obydwu budynków:  30.10.2023 r.

Dane kontaktowe: Cezary Matuszewicz, tel. 89 537 33 56 (poniedziałek i czwartek w godz. 8.00-12.00), c.matuszewicz@smp.olsztyn.pl, info-smp@smp.olsztyn.pl

 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej POJEZIERZE w Olsztynie przy ul. Kołobrzeskiej 13 do dnia 17.04.2023 r. do godz. 11:00, w trwałym opakowaniu, zabezpieczonym przed otwarciem przez osoby niepowołane, oznaczonym: "Oferta na budowę systemy oddymiania klatek schodowych w budynkach przy ul. Kołobrzeskiej 13I i ul. Kołobrzeskiej 13L", nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres oferenta.

Otwarcie ofert w dniu 17.04.2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego, sala 222.