Administracja Osiedla POJEZIERZE

Opublikowano 8 lutego 2012
AO1

ul. Kołobrzeska 13 G
10-444 Olsztyn

tel. (89) 534 18 58, 537 33 60

e-mail: ao1@smp.olsztyn.pl

 

 

Zakres kompetencji:

  • wykonywanie bieżącej konserwacji budynków i infrastruktury technicznej
  • realizacja zaplanowanych prac remontowych
  • usuwanie usterek, awarii itp.
  • obsługa lokatorów w zakresie spraw, za które odpowiada Spółdzielnia
  • sprzątanie pomieszczeń wspólnych ( piwnice, klatki schodowe, suszarnie itp.) we wszystkich budynkach mieszkalnych i usługowych
  • dokonywanie bieżących i okresowych przeglądów technicznych zasobów Spółdzielni
  • przeprowadzanie wizji lokalnych , kontroli zasiedlenia itp.
  • organizowanie i nadzorowanie prac wykonywanych przez służby własne Administracji.

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:30 - 14:30

Kierownik Administracji
tel. (89) 534 18 58, 537 33 60

Z-ca Kierownika
tel. (89) 534 18 58, 537 33 60

Administratorki
tel. (89) 537 33 61

Dział Techniczny
Mistrz ds. budowlanych
Mistrz ds. sanitarnych, wod. kan. i CO
tel. (89) 533 53 48
tel. (89) 537 33 63