Administracja Osiedla KORMORAN

Opublikowano 8 lutego 2012
AO2

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 20
10-459 Olsztyn

tel. (89) 534 13 96, 534 56 54

e-mail: ao2@smp.olsztyn.pl

 

 

Zakres kompetencji:

  • wykonywanie bieżącej konserwacji budynków i infrastruktury technicznej
  • realizacja zaplanowanych prac remontowych
  • usuwanie usterek, awarii itp.
  • obsługa lokatorów w zakresie spraw, za które odpowiada Spółdzielnia
  • sprzątanie pomieszczeń wspólnych ( piwnice, klatki schodowe, suszarnie itp.) we wszystkich budynkach mieszkalnych i usługowych
  • dokonywanie bieżących i okresowych przeglądów technicznych zasobów Spółdzielni
  • przeprowadzanie wizji lokalnych , kontroli zasiedlenia itp.
  • organizowanie i nadzorowanie prac wykonywanych przez służby własne Administracji.

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:30 - 14:30

Kierownik Administracji
tel. (89) 534 13 96

Z-ca kierownika
tel. (89) 534 13 96

Sekretariat
tel. (89) 534 13 96

Administratorzy
tel. (89) 533 71 68

Dział Techniczny
tel. (89) 534 56 54

Dyspozytor
tel. (89) 534 56 54