Spółdzielnia Mieszkaniowa POJEZIERZE w liczbach

Opublikowano 30 września 2018
Lp. Treść Dane liczbowe
I Powierzchnia (ha) 79,1
II Budynki mieszkalne, w tym: 141
  wysokie 50
III Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych (m2) 481 028
IV Lokale mieszkalne, w tym: 10 912
  użytkowane na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 5 371
  użytkowane na zasadzie prawa odrębnej własności 5 166
  użytkowane na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 130
  pozostałe 249
V Członkowie Spółdzielni 11 347
VI Budynki użytkowe 30
VII Powierzchnia lokali użytkowych (m2) 40 618
VIII Garaże 553
  Powierzchnia garaży (m2) 8 948
IX Boksy motocyklowe 94
  Powierzchnia boksów (m2) 496
X Śmietniki wolnostojące 77
XI Dźwigi, w tym: 156
  osobowe 151
  towarowe 5
XII Place zabaw 36
XIII Siłownie plenerowe 3
XIV Sieć c.o. i teleinformatyczna (mb) 15 917

Stan na 30.09.2018 r.