Wtorek, 18 czerwca 2019, Elżbiety, Marka, Amandy
Subscribe to Kanał strony głównej

Aktualności

Sprzedajemy książki

Zostało nam trochę okolicznościowych albumów, jakie przygotowaliśmy w związku z 60-leciem SM „Pojezierze”. Można je nabyć po 15 zł za egzemplarz. Cena nie jest wygórowana, zwłaszcza, że publikacja jest ładnie wydana. Bogato ilustrowana zdjęciami, z opisami najważniejszych wydarzeń z historii spółdzielni. Najwięcej uwagi poświęciliśmy  ostatniej dziesięciolatce, która zaowocowała dynamicznymi zmianami, jakie zaszły w naszej spółdzielni. Dlatego też nazwaliśmy album „dekada zmian 2007 – 2017”. Książki są do kupienia w siedzibie spółdzielni przy ul. Kołobrzeskiej 13 w pokoju 114.

Wielkanocne spotkania ( film)

Co prawda święta dawno za nami, ale niedawno powstał film z wielkanocnych spotkań mieszkańców. Weszły one do tradycji naszej spółdzielni. Każdego roku przy wspólnym stole, wielkanocnym lub wigilijnym, zasiada łącznie około 400 osób. Zwłaszcza starszych i samotnych. Dla części z nich to jedyna możliwość, aby poczuć świąteczną atmosferę i spotkać się z przyjaciółmi. Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji z tegorocznego świętowania w klubie Agora.

Posadziliśmy kolejne rododendrony

Gdy wiosną zakwitają w ogrodach lub skwerach rododendrony, żadna inna roślina nie może im dorównać. Ogromne, bajecznie kolorowe kwiaty tych krzewów, królują na rabatach od maja do końca czerwca.

Wyniki głosowań na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni w 2018 r.

      

lp

uchwała w sprawie

Wyniki głosowania w %

 
 

za

przeciw

 

1

Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.

     99,86   

       0,14   

 

2

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 r.

     99,86   

       0,14   

 

3

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r.

   100,00   

          -     

 

4

Udzielenie absolutorium za 2017 r. członkowi Zarządu  Prezesowi Wiesławowi Barańskiemu

     99,17   

       0,83   

 

5

Udzielenie absolutorium za 2017 r. członkowi Zarządu  Zastępcy Prezesa ds. eksploatacji Romanowi Chodorowi

     99,44   

       0,56   

 

6

Udzielenie absolutorium za 2017 r. członkowi Zarządu  Zastępcy Prezesa ds. technicznych Andrzejowi Mrozowi

     99,45   

       0,55   

 

7

Uchwalenie zmian do statutu

     98,90   

       1,10   

 

8

Uchwalenia kierunków działalności Spółdzielni

     99,86   

       0,14   

 

9

Podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2017r.

     99,73   

       0,27   

 

10

Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań (10mln)

     99,44   

       0,56   

 

11

Wyrażenie zgody na zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego działek gruntu na rzecz Gminy Olsztyn

     99,86   

       0,14   

 

12

Zawarcia umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych na rzecz 3 osób.

   100,00   

          -     

 

W obradach walnego zgromadzenia wzięło udział 796 członków spółdzielni.

 
 

 

Zmiana okresu rozliczeniowego wody

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów wody i odprowadzenia ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze w Olsztynie zatwierdzonym Uchwałą nr 1/1/20018 Rady Nadzorczej – rozliczenia będą wykonywane w okresach półrocznych (nie kwartalnych). Powyższa Informacja była przekazana do Państwa wiadomości wraz z kwartalnym rozliczeniem wody za IV kwartał 2017 r. Najbliższe rozliczenie wody zostanie wykonane w lipcu za okres styczeń – czerwiec 2018 r.

Hanna Wnorowska-Figurowicz

Kierownik Działu Członkowsko-Mieszkaniowego

Eksploatacji i Rozliczeń 

 

Rośliny kontra psy

Nie tyle psy, co ich mocz. W kontakcie z nim część roślin niestety żółknie i usycha. Na terenie naszej spółdzielni również obserwujemy tego skutki.

Strony

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.