Środa, 20 października 2021, Ireny, Kleopatry, Witalisa
Subscribe to Kanał strony głównej

Aktualności

Ważna informacja w sprawie śmieci

Prosimy mieszkańców budynków przy ul. Pstrowskiego: 27,29,33

o prawidłową segregację odpadów.

Informujemy, że firma KOMA wywożąca w imieniu gminy Olsztyn odpady komunalne, stwierdziła w styczniu 2020 r. niezgodne z przepisami wrzucanie odpadów zmieszanych do pojemników na selektywną zbiórkę (na szkło i papier).   Prezydent  Miasta Olsztyna wszczął postępowanie administracyjne, mogące skutkować obciążeniem mieszkańców ww. budynków opłatą karną za niewłaściwą segregację odpadów w wysokości 54,- zł za osobę miesięcznie.

W interesie wszystkich mieszkańców prosimy o przestrzeganie zasad segregacji. Instrukcje prawidłowej segregacji znajdują się na pojemnikach, oraz w gablotach na klatkach schodowych i na stronie internetowej www.czysty.olsztyn.eu

Takie sytuacje jak widoczna na zdjęciu, gdzie do pojemnika ze szkłem ktoś wrzucił inne odpady, nie mogą mieć miejsca, jeśli chcemy uniknąć podwyżek i tak wysokich cen za wywóz śmieci.

 

Zawiadomienie - wyjaśniamy

Z związku z pojawiającymi się na klatkach schodowych budynków w naszych zasobach, ulotek zawiadamiających o planowanych pracach remontowych w zakresie wymiany drzwi wejściowych  informujemy, że SM „Pojezierze” nie ma nic wspólnego z prowadzoną akcją. Jest to inicjatywa prywatnej i nieznanej nam firmy. Sposób w jaki sformułowano ulotki, sugerujący działania podejmowane przez spółdzielnię, jest wyłącznie chwytem reklamowym.


 

Gazeta Olsztyńska sprostowała

3 grudnia 2019 roku z Gazecie Olszyńskiej ukazał się artykuł pt. „Odszedł… nie doczekał się podjazdu” autorstwa Stanisława Kryścińskiego. Artykuł zawierał nieprawdziwe informacje, w efekcie których czytelnicy mogli wyciągnąć fałszywe wnioski. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” w Olsztynie zażądała zmieszczenia stosownego sprostowania. Sprostowanie ukazało się dziś na łamach Gazety Olsztyńskiej. Publikujemy je poniżej. Zamieszczamy także artykuł w wersji napisanej przez autora.

Cała prawda o podwyżkach

Ostatnio media nieprzychylne spółdzielczości mieszkaniowej upowszechniają informacje o wysokich kosztach eksploatacji mieszkań spółdzielczych. Tymczasem według opublikowanego niedawno raportu Głównego Urzędu Statystycznego, średnia stawka eksploatacyjna w naszej spółdzielni (łącznie z odpisem na remonty) wynosząca 2, 73 zł/m2 miesięcznie jest niższa niż średnia dla wspólnot mieszkaniowych w kraju (2,85 zł/m2 miesięcznie).

Osiedla pod nadzorem (film)

Monitoring sprawia, że czujemy się bezpieczniej. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” w Olsztynie posiada własną sieć kamer, obejmującą ponad 270 urządzeń.

Pomoc dla niepełnosprawnego

W odpowiedzi na nasze wystąpienie do MOPS-u w sprawie pomocy dla niepełnosprawnego mieszkańca Pana Artura Smolskiego otrzymaliśmy odpowiedź, którą zamieszczamy poniżej. Zostawiamy ją bez komentarza.

Strony

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.