Poniedziałek, 01 czerwca 2020, Jakuba, Hortensji, Gracjany
Subscribe to Kanał strony głównej

Aktualności

Wielkanocne spotkania mieszkańców ( film)

Tradycję tworzy się latami. Ta, która celebrowana jest w naszej spółdzielni, na trwałe wpisała się w kalendarz ważnych wydarzeń. Każdego roku starsi i samotni mieszkańcy są zapraszani na wielkanocne i wigilijne spotkania.Odbywają się one w spółdzielczych klubach Agora i Akces. Uroczystość jest podzielona na dwa dni, żeby więcej osób mogło w niej uczestniczyć.  Zapraszamy do obejrzenia filmu z tegorocznego śniadania wielkanocnego w Agorze.

Na spółdzielczych budynkach zawisły flagi

Początek maja to czas, kiedy biało czerwone flagi są szczególnie eksponowane. Jest to związane z następującymi po sobie świętami, które należy zaakcentować barwami narodowymi.

Walne Zgromadzenie (film)

Jak co roku spółdzielcy „Pojezierza” uczestniczyli w kwietniu w Walnym Zgromadzeniu – najwyższym organie władzy spółdzielczego samorządu. W tym roku miało ono charakter sprawozdawczo-wyborczy. Zapraszamy do obejrzenia filmu z jednej z części Walnego Zgromadzenia.

Drzewo, które wysmagał wiatr

Seneka Młodszy powiedział, że drzewa niesmagane wiatrem rzadko kiedy wyrastają na silne i zdrowe. Ten często wykorzystywany w literaturze cytat z rzymskiego filozofa, poety i pisarza jest metaforą i odniesieniem do człowieka. Jednak w przypadku drzewa przy Kołobrzeskiej 14 b powiedzenie Seneki można traktować w sensie dosłownym.

Jak głosowali spółdzielcy na Walnym Zgromadzeniu spółdzielni

W minioną sobotę ( 13 kwietnia) zakończyły się obrady Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze”. W związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej przeprowadzono wybory do nowej Rady. Poniżej przedstawiamy wyniki głosowań oraz skład nowej Rady Nadzorczej SM „Pojezierze” na lata 2019 – 2022.

Strony

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.