Poniedziałek, 19 sierpnia 2019, Bolesława, Juliana, Jana
Subscribe to Kanał strony głównej

Aktualności

Jubileuszowy przegląd prasy

Kontynuujemy naszą jubileuszową wędrówkę po wycinkach prasowych „Gazety Olsztyńskiej”, zwanej w latach 50. i 60. „Głosem Olsztyńskim”, aby bliżej poznać problemy, jakimi żyła ówczesna prasa, a zwłaszcza mieszkańcy.

I znowu projekt ustawy

5 kwietnia br. do Sejmu wpłynął  projekt posłów PO ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. To kolejna próba destrukcji systemu spółdzielczego pod pozorem poprawy konstytucyjności przepisów i zwiększenia uprawnień spółdzielców. Te uprawnienia będą polegały m.in. na tym, że jeśli jeden członek zechce wyodrębnić swój lokal automatycznie cały budynek staje się wspólnotą, bez pytania czy ktoś chce, czy może tego nie chce.

Teatr wśród bloków

Już od ponad półtora roku trwa remont olsztyńskiego Teatru im. Stefana Jaracza. W tym czasie miłośnicy Melpomeny odwiedzają dwie sceny mieszczące się  w CEiKu na Parkowej 1 i na Osiedlu Pojezierze przy ul. Pstrowskiego 23. Remont potrwa w najlepszym wypadku do końca tego roku, ale niewykluczone, że do zmodernizowanego obiektu aktorzy powrócą dopiero za rok.

POZYTYWNIE NA WALNYM

28 kwietnia zakończyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze w Olsztynie. Porównując je z ubiegłorocznym można zauważyć, że frekwencja była porównywalna,  dyskusja na zdecydowanej większości części Walnego merytoryczna, choć na pewno więcej było niż w poprzednich latach pozytywnych opinii pod adresem pracowników i władz Spółdzielni.

Na weekend do Królewca, na zakupy do Olsztyna

Już niedługo zacznie obowiązywać porozumienie o małym ruchu granicznym pomiędzy obwodem kaliningradzkim a częścią Pomorza, Warmii i Mazur, które umożliwi wielokrotne przekraczanie granicy polsko-rosyjskiej mieszkańcom tych stref.

Mały ruch graniczny obejmie większe miasta, jak: Olsztyn, Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz powiaty województwa warmińsko-mazurskiego: elbląski, braniewski, lidzbarski, bartoszycki, olsztyński, kętrzyński, mrągowski, węgorzewski, giżycki, gołdapski i olecki oraz powiaty województwa pomorskiego: nowodworski, malborski, gdański i pucki.

Strony

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.