Czwartek, 18 października 2018, Juliana, Łukasza, Bratumiła
Subscribe to Kanał strony głównej

Aktualności

Jubileuszowa gala

W Andrzejkowy wieczór, w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego, odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu 55-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze w Olsztynie. W pięknym gmachu nowej filharmonii  spotkali się zaproszeni goście: pracownicy jubilatki, spółdzielcy, przedstawiciele olsztyńskich spółdzielni, oraz  instytucji współpracujących.

DRUGA MŁODOŚĆ POJEZIERZA

Jubileusz 55-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze  przypadł  w szczególnym roku. Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła 2012 r.  Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości, który przebiega pod jakże wymownym hasłem „spółdzielnie budują lepszy świat”.

Radni przyjęli podwyżki

Jak dowiedzieliśmy się z mediów, podczas XXIX sesji Rady Miasta, olsztyńscy radni podjęli decyzję o wysokości stawek opłat za dostawę wody oraz za odprowadzanie ścieków. Nowe stawki będą obowiązywały od 1 stycznia 2013 roku. Po więcej informacji udaliśmy się na stronę internetową www.pwik.olsztyn.pl, gdzie można poczytać o wysokości nowych stawek i przyczynach  podwyżki.

Place zabaw i boiska jak z obrazka

Wprawdzie za oknem szaruga, ale miło pomyśleć o przyszłorocznej wiośnie, która przyniesie kolejne pozytywne zmiany na osiedlach naszej spółdzielni. Właśnie nie później niż wiosną 2013 roku rozpoczną się remonty boisk oraz placów zabaw.

Sukcesy szachistów z Akcesu

Szachy stają się coraz popularniejszą dyscypliną nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Wyrabiają zdolność logicznego myślenia, koncentracji, umiejętność rozwiązywania problemów.  Są wspaniałą gimnastyką dla mózgu.

V Kongres Spółdzielczości

W dniach 27 – 28 listopada, w Warszawie odbędzie się V Kongres Spółdzielczości. Kongres jest najwyższym organem samorządu spółdzielczego, zwoływanym co 4 lata. Dokonuje on m.in. oceny stanu spółdzielczości w RP oraz warunków i możliwości jej rozwoju. Uchwala statut i zasady finansowania działalności Krajowej Rady Spółdzielczej, dokonuje wyboru członków Zgromadzenia Ogólnego. W kongresie wezmą udział delegaci z całej Polski, wśród nich prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze w Olsztynie dr inż. Wiesław Barański.

Strony

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.