Niedziela, 29 listopada 2020, Błażeja, Saturnina, Fryderyka
Subscribe to Kanał strony głównej

Aktualności

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

W  styczniu tego roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

FESTYN RODZINNY

Piękna pogoda była sprzymierzeńcem organizatorów festynu inaugurującego XV Jubileuszowe Olsztyńskie Dni Rodziny  w Olsztynie - Samorządowej Rady Osiedla Pojezierze, Urzędu Miasta i Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze.

E-BOM i GIODO

E-BOM, czyli Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańca, jest to serwis bezpośredniego kontaktu mieszkańca z administracją spółdzielni. Dane prezentowane na stronie są codziennie aktualizowane. Wszystko, co pracownicy spółdzielni przetworzą w naszym zintegrowanym systemie informatycznym firmy Unisoft, prezentujemy mieszkańcom na ich indywidualnych profilach. Z uwagi na to, iż nie wszyscy spółdzielcy korzystają z możliwości, jakie daje serwis, gwoli zachęty pozwolę sobie przekazać kilka istotnych informacji.

Ukonstytuowała się nowa Rada Nadzorcza spółdzielni

Na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 29 kwietnia br. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze nowej kadencji.

Uwaga! Ruszają remonty

Wielokrotnie spółdzielcy upominają się o lepsze chodniki, poprawę nawierzchni uliczek osiedlowych, nowe miejsca parkingowe. I mają rację. To się im należy. Spółdzielnia w ramach rewitalizacji sukcesywnie spełnia te postulaty.

JAK GŁOSOWALI SPÓŁDZIELCY NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI

W minioną sobotę ( 20 bm. ) zakończyły się obrady Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze. W związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej przeprowadzono wybory, w których na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia uczestniczyło 1005 osób uprawnionych do głosowania.

Strony

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.