Środa, 20 września 2017, Eustachego, Filipiny, Faustyny
Subscribe to Kanał strony głównej

Aktualności

Andrzejowa Góra

Skąd wzięła nazwę ulica Żołnierska? Gdzie znajdowała się Andrzejowa Góra? Część  jej dawnego  obszaru, to dziś tereny należące do SM „Pojezierze”.  

Po raz szósty w całej Polsce obchodzony będzie Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W Olsztynie uroczystości rozpoczną się o godz. 11:00 okolicznościową akademią w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim.

Bloki z wielkiej płyty do kontroli

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zamierza sprawdzić kondycję i trwałość bloków z wielkiej płyty. Choć żywotność budynków stawianych w tej technologii szacuje się na kilkadziesiąt lat, to zaplanowane kontrole mają określić czy blokowiska są bezpieczne.

Eksmisja z miejsca parkingowego

Przedstawiamy wyrok rozprawy sądowej, która odbyła się w Sądzie Okręgowym w Olsztynie 1 grudnia 2015 r. wraz z uzasadnieniem w sprawie eksmisji z miejsca postojowego na parkingu.

Spotkanie opłatkowe w Akcesie

Władze Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze, jak co roku, przygotowały dla seniorów - mieszkańców swojego osiedla spotkanie opłatkowe. Z tej okazji w spółdzielczym klubie Akces zgromadzili się 15 grudnia zaproszeni goście.

Dodatek mieszkaniowy – szansą na pomocDodatek mieszkaniowy przysługuje:

  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność,
  • właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Strony

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.