Wtorek, 02 marca 2021, Heleny, Henryka, Halszki

Zużyte baterie to niebezpieczne odpady, szkodliwe dla zdrowia i życia

Jedna mała bateria może skazić metr sześcienny gleby i zatruć nawet 500 litrów wody. Lekkomyślnie wyrzucane do zwykłych śmietników zużyte baterie lub zepsute urządzenia, które je zawierają, co wciąż niestety ma miejsce, przynoszą szkody nie tylko środowisku, ale też naszemu zdrowiu.

 

Trudno sobie wyobrazić korzystanie z najprostszych urządzeń, począwszy od budzika a skończywszy na telefonach komórkowych, tabletach i laptopach, bez baterii. Niezależnie czy mamy do czynienia z popularnymi „paluszkami”, bateriami litowymi, wielokrotnego ładowania, wszystkie bez wyjątku są zaliczane do odpadów niebezpiecznych.

Najpopularniejsze baterie litowe, w które wyposażone są telefony komórkowe i wiele urządzeń elektronicznych, jeśli po zużyciu zamiast do recyklingu trafią do śmieci zmieszanych, stworzą poważne zagrożenie dla środowiska. Lit jest metalem wyjątkowo reaktywnym chemicznie i błyskawicznie wchodzi w reakcję w glebie.

Polacy zużywają rocznie prawie 300 milionów jednorazowych baterii, które zawierają metale ciężkie jak m.in.: kadm, ołów czy rtęć, które nie ulegają neutralizacji. W jednej tonie zużytych baterii znajduje się średnio 3 kg rtęci. Rtęć bywa przyczyną masowych skażeń środowiska i zatruwa organizmy żywe. Zatrucie ołowiem powoduje zaburzenia pracy mózgu, a kadm przyczynia się m.in. do powstawania zmian nowotworowych.

Ze względu na toksyczność składników, baterie muszą być odpowiednio zutylizowane, o czym mówią regulacje prawne. Zużyte baterie należy przekazywać do punków selektywnej zbiórki. W szkołach, sklepach czy w niektórych urzędach są dostępne specjalne pojemniki, do których można wrzucać wykorzystane baterie. Można je również oddać do Punków Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Tylko takie postępowanie pozwoli właściwie zutylizować szkodliwe toksyny.

Również zepsuty lub niepotrzebny sprzęt elektroniczny nie ma prawa znaleźć się w ogólnym śmietniku. Wszelkie urządzenia zawierające baterie litowo-jonowe, takie jak laptopy, tablety, powerbanki oraz smartfony, można zostawić bezpłatnie w sklepach RTV/AGD lub przekazać do PSZOK, który w Olsztynie mieści się przy ul. Towarowej 20a. Wyrzucenie tego typu odpadów do śmieci zmieszanych, prócz wyżej wymienionych szkodliwości, może, jak podaje Wydział Ochrony Środowiska UM w Olsztynie, powodować zagrożenie dla funkcjonowania pojazdów odbierających odpady komunalne ze względu na możliwość wybuchu lub gwałtownego zapalenia się w momencie rozszczelnienia baterii.

Watro o tym pomyśleć nim następnym razem wyrzuci się do kosza na śmieci niepotrzebną baterię lub starą komórkę.

 

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.