Czwartek, 13 grudnia 2018, Łucji, Otylii, Włodzisławy

Zostaje jak jest

Po kilkunastu przeprowadzonych kontrolach, kilku stronach uzasadnień gęsto podpartych paragrafami ustaw z wyszczególnieniem odpowiednich artykułów, jest decyzja władz miasta – mieszkańcy SM „Pojezierze” za śmieci będą płacić tyle, co  dotychczas, czyli 9,80 zł od osoby miesięcznie.

O segregacji śmieci pisaliśmy w poprzednim Echu Pojezierza. Wówczas czekaliśmy na ostateczne wyniki kontroli osiedlowych śmietników, które wizytowali ratuszowi urzędnicy w asyście straży miejskiej. Owa wizytacja miała charakter jak najbardziej poważny, udokumentowany nie tylko protokołami ale też fotografiami, które zostały włączone do „materiału dowodowego”, jak czytamy w piśmie z urzędu miasta. Komisja wnikliwie badała, przebierając w pojemnikach na śmieci, czy mieszkańcy naszej spółdzielni właściwie segregują odpady i na przykład do kontenerów na papier nie wrzucają plastiku.

Inna sprawa, że przepisy określające gdzie i co można wrzucać, są dość skomplikowane, ponieważ nie każdy wyrób z plastiku czy szkła, powinien wylądować  w tym samym kontenerze, choć na zdrowy rozum wydaje się logiczne, że szklana butelka i potłuczona szyba,  to odpad tego samego gatunku. Jednak w świetle przepisów dotyczących sortowania śmieci, to dwa różne odpady, ale to na marginesie.

Oręż do kontroli śmietników stwarza ordynacja podatkowa, gdyż właśnie ustawie o podatkach podlegają weryfikacje punktów selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

O tym, że selekcjonowanie śmieci jest korzystne nikogo przekonywać nie trzeba. To nie tylko dbałość o środowisko i nasze zdrowie. Nie bez znaczenia jest aspekt finansowy. Otóż, aby zachęcić mieszkańców do segregowania odpadów, wprowadzono dwie stawki podatku śmieciowego – 9,80 zł miesięcznie od osoby za śmieci sortowane i 14,41 zł za niesegregowane. Na osiedlach,  gdzie śmietniki są wspólne, trudno ustalić, kto zgodnie z deklaracją odpady starannie segreguje. Załóżmy wariant, że prawie wszyscy mieszkańcy danego budynku wzorcowo sortują swoje śmieci i płacą dzięki temu mniej. Jeśli jednak jedna, czy dwie osoby się wyłamią i zaśmiecą kontenery czym popadnie, to dlaczego pozostali mają płacić przez to więcej? Jednak w przypadku SM „Pojezierze” okazało się, że nasi mieszkańcy segregują śmieci prawie wzorcowo. Przytoczmy w tym miejscu cytat z kilkustronicowego dokumentu, który  po przeprowadzonych wizytacjach śmietników, został ujęty w formę decyzji; W toku przeprowadzonej kontroli oraz kolejnych oględzin w poszczególnych punktach gromadzenia odpadów komunalnych stwierdzono pojedyncze nieprawidłowości w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów. W związku z powyższym organ nie znalazł podstawy do zastosowania wyższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie objętym postępowaniem.

Cieszymy się, że wyniki kontroli są korzystne dla naszych mieszkańców, apelujemy jednocześnie by nadal właściwie segregować odpady, zgodnie z informacjami zawartymi na kontenerach.

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.