Czwartek, 22 kwietnia 2021, Leona, Kai, Heliodora

Zalecenia dotyczące użytkowania placów zabaw

Aby zminimalizować ryzyko zakażenia dzieci i ich opiekunów wirusem SARS–CoV-2 przypominamy wytyczne służb sanitarnych dotyczące korzystania z placów zabaw.

Jednym z głównych zapisów jest zalecenie, mówiące o tym, że na placu zabaw może przebywać dziecko zdrowe bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Zasada dotyczy także ich opiekunów. Opiekunowie, jeśli nie zamieszkują wspólnie,  powinni zachować między sobą dystans społeczny wynoszący co najmniej 2 metry.  W sytuacji, gdy wielkość placu zabaw nie pozwala na utrzymanie koniecznego odstępu ze względu na liczbę uczestników, należy skorzystać z niego w innym termie. Zaleca się także aby opiekunowie mieli ze sobą środki pozwalające na niezbędne zachowanie higieny, np. mokre chusteczki do wytarcia rąk dzieciom i sobie.

Należy także bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie. Nie jest również wskazane spożywanie posiłków oraz napojów w trakcie pobytu na placu zabaw. Jeśli dziecko używa własnych zabawek, rodzice bądź opiekunowie powinni na bieżąco pilnować aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu umyte detergentem.

W przypadku, gdy dziecko bawiące się na placu źle się poczuje należy niezwłocznie przerwać tam pobyt. Również nie zaleca się angażowania w opiekę nad dziećmi korzystającymi z placów zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

Olsztyński sanepid, który przeprowadził kontrolę placów zabaw na terenie naszej spółdzielni i pobrał do badań próbki piasku z piaskownic zalecił, by niezależnie od dezynfekcji urządzeń prowadzonych przez spółdzielnię opiekunowie także przecierali pochwyty i poręcze zanim dotkną ich dzieci.

Więcej na temat zaleceń w linku:

https://gis.gov.pl/bez-kategorii/wytyczne-przeciwepidemiczne-dla-funkcjonowania-placow-zabaw-zlokalizowanych-na-otwartym-powietrzu-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2-w-polsce/

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.