Wtorek, 07 lipca 2020, Estery, Metodego, Kiry

Więcej powietrza - żyjmy bezpieczniej

            Dobrze  funkcjonująca  wentylacja  grawitacyjna  w  mieszkaniach, to  komfort  dla mieszkańców,  a  przede  wszystkim zdrowie i  bezpieczeństwo.

                  Do prawidłowego działania  wentylacji i urządzeń grzewczo-kominowych konieczne    trzy  elementy:  nawiew,  czyli  napływ  powietrza  z  zewnątrz ,swobodny  jego  przepływ  między  pomieszczeniami  oraz  wywiew  zużytego powietrza  na  zewnątrz  poprzez  kratę  wentylacyjną  i  przewód  kominowy.
            Strumień powietrza wywiewanego z pomieszczeń mieszkalnych w ciągu godziny winien wynosić: dla kuchni - 70 do 120 m3/h (gazowa lub węglowa), dla łazienki – 50m3/h, dla osobnego wc – 30m3/h.
            Nawiew powietrza zewnętrznego (infiltracja) osiąga się poprzez rozszczelnianie stolarki okiennej lub montaż  nawiewników. Swobodny przepływ powietrza zapewniają otwory lub kratka  w dolnej części drzwi łazienkowych i kuchennych . Obecnie stosowana stolarka okienna jest bardzo szczelna , co ogranicza dopływ powietrza powodując skutki uboczne takie jak wzrost wilgotności w pomieszczeniach, rozwój pleśni i grzybów. W sytuacji braku ciągu w kominach wentylacyjnych obserwuje się zjawisko nadmuchu powietrza z przewodów kominowych.
            Dlatego też mieszkańcy, w trosce o własne zdrowie i bezpieczeństwo, własne, a także sąsiadów, winni w sposób odpowiedzialny zapewnić stały i niezbędny dopływ powietrza z zewnątrz poprzez systematyczne rozszczelnianie stolarki okiennej lub montaż nawiewników.

 Wiesława Tańska

Kierownik AO Pojezierze

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.