Wtorek, 18 czerwca 2019, Elżbiety, Marka, Amandy

Własność gruntu, zamiast wieczystego użytkowania

Z dniem 01 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Od tego dnia, z mocy ustawy, osoby będące właścicielami lokali w budynkach mieszkalnych uzyskają prawo własności gruntu.

Ale nie ma nic za darmo, za przekształcenie należy zapłacić. Opłaty trzeba będzie wnosić przez 20 lat w wysokości równej aktualnej rocznej opłacie za użytkowanie wieczyste. Ustawa przewiduje możliwość udzielenia bonifikat od opłaty. Decyzję w tej sprawie pozostawiono jednostkom samorządowym, ale czy i w jakiej wysokości bonifikaty zastaną udzielone, tego nie wiemy.

Na podstawie obowiązującej do końca 2018 r. ustawy Rada Miasta Olsztyna podjęła uchwałę o udzieleniu bonifikaty w wysokości 90% od opłaty z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności. Aż wierzyć się nie chce, że nie wszyscy chcą z tego skorzystać.

W spółdzielni pozostało niewiele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi na gruncie z prawem wieczystego użytkowania, należą do nich budynki ul. Dworcowa 75,77,79,81; al. Piłsudskiego 58; ul. Wyszyńskiego 2; ul. Żołnierska 31.

Spółdzielnia ze swojej strony dopełniła wszelkich formalności już wiele lat temu. Uzyskanie decyzji o przekształceniu gruntu zależy jedynie od woli osób, które pomimo wielu wezwań nie uregulowały stanu prawnego lokalu (np. niezakończone postępowania spadkowe) lub złożyły sprzeciw wobec przekształcenia gruntu.

Zachęcamy do zmiany stanowiska i skorzystania z możliwości nabycia własności gruntu za niewielką część jego wartości, prosimy o wycofanie sprzeciwów i uregulowanie stanu prawnego posiadanego lokalu.

 

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.