Środa, 20 października 2021, Ireny, Kleopatry, Witalisa

Ustny przetarg na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” w Olsztynie  ul. Kołobrzeska 13, informuje, że dnia 27.10.2021 r. o godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni pok. 222 odbędzie się:


ustny przetarg na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Dworcowej 65/121, powierzchnia użytkowa 48,20 m2, VII piętro, cena wywoławcza 247 000,00 zł.          

W przetargu nie mogą brać udziału osoby, które nabyły od Spółdzielni w okresie 2 lat poprzedzających przetarg, co najmniej 2 lokale w drodze przetargu oraz gminy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej.

Wadium należy wpłacić przelewem bankowym na 3 dni przed terminem przetargu. Decyduje data uznania rachunku Spółdzielni.

Wadium należy wnieść na konto Spółdzielni Nr  33 1020 3541 0000 5902 0112 7547.

Dowód wpłaty wadium należy przedstawić podczas przetargu w biurze Spółdzielni (pok. 222).

Wylicytowaną wartość mieszkania wygrywający przetarg zobowiązany jest wpłacić w terminie 31 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wadium przechodzi na rzecz Spółdzielni, o ile osoba, która wygrała przetarg nie wniosła na konto Spółdzielni wylicytowanej kwoty.

Opłatę za przekształcenie gruntu przypadającego za dany lokal, koszty zawarcia umowy oraz postępowania wieczystoksięgowego ponosi nabywca.

Spółdzielnia może odstąpić lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

Osoby zainteresowane mogą oglądać lokal mieszkalny w godzinach pracy Spółdzielni. W tym celu należy skontaktować się z Administracją Osiedla „Kormoran” ul. Wyszyńskiego 20 tel. (89) 534-13-96.

Bliższych informacji o przetargu udziela dział członkowsko-mieszkaniowy pok. 111, tel. (89) 537-33-13, -32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.