Niedziela, 25 października 2020, Darii, Wilhelminy, Sambora

Ukonstytuowała się nowa Rada Nadzorcza spółdzielni

Na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 29 kwietnia br. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze nowej kadencji. Na początku członkowie nowej rady dokonali wyboru Prezydium. W jego skład weszły następujące osoby:  

 

Olga Mokra                           -   Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Agnieszka Wróblewska        -   Zastępca Przewodniczącej

Jolanta Przeborowska          -   Sekretarz Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komisji Członkowsko-Mieszkaniowej i   

                                                  Rozliczeń

Anna Skokowska                   -   Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Sekściński             -   Przewodniczący Komisji Technicznej

 W skład trzech komisji Rady Nadzorczej weszły następujące osoby:

Komisja Rewizyjna

Elżbieta Nowowiejska

Wanda Olesińska

Ryszard Kamiński

Komisja Członkowsko Mieszkaniowa i Rozliczeń

Agnieszka Wróblewska

Maria Żywicka

Władysław Kałudziński

Krzysztof  Rajewski

Komisja Techniczna

Barbara Olszewska

Józef  Nakonieczny

Michał Morawski

Zbigniew Surowiec

 

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.