Piątek, 24 maja 2019, Joanny, Marii, Zuzanny

Przypominamy o możliwości odpracowania zadłużenia

Osoby posiadające zadłużenie wobec SM „Pojezierze” mogą je odpracować. Od stycznia do lipca bieżącego roku z tej formy pozbycia się zaległości w opłatach skorzystało zaledwie 13 osób.

Łączna suma odpracowanego w tym okresie zadłużenia wyniosła 25.838 zł. Kwota mogłaby być wyższa, gdyby więcej naszych dłużników skorzystało z tej dogodnej formy rozwiązania problemu. Jest to najskuteczniejszy, najszybszy i najmniej uciążliwy sposób wyjścia z kłopotów, a pożytki są obopólne. Zwłaszcza, że zapotrzebowanie spółdzielni na pomoc przy pracach porządkowych czy pielęgnacji zieleni jest znacznie większe niż chętnych do odpracowania długów. Zachęcamy Państwa do skorzystania z takiej możliwości spłaty narosłych zobowiązań. Jeśli z jakichś powodów dłużnik nie jest w stanie sam podjąć pracy, odpracowaniem zadłużenia może zająć się osoba przez niego wskazana. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Windykacji w siedzibie spółdzielni przy ul. Kołobrzeskiej 13 III piętro pok. 321 lub pod numerami telefonów 89 537-33-27, 28, 57, 68.

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.