Sobota, 23 września 2017, Bogusława, Tekli, Liberta

Przetarg pisemny na dostawę i montaż węzłów c.w.u. w 11 budynkach mieszkalnych.

„Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 13

                ogłasza  przetarg  pisemny na dostawę i montaż węzłów c.w.u.

                                           w  11  budynkach mieszkalnych.

      

       

 

1.   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pobranie przez Oferenta SIWZ.

2. Osobą upoważnioną do udzielania dodatkowych wyjaśnień jest inż.  Eugeniusz Sugier    –  tel.   89 - 537-33-54

3.  Oferty należy składać  w terminie  do 30.01.2017 r.  do godz. 1200  – pok. 124.

     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2017 r.  o godz. 1300   w pok. 222 .                            

4.   Zastrzegamy sobie  prawo   odwołania  lub   unieważnienia  przetargu ”. 

           Należność opłacimy z naszego konta Nr:  33  1020 3541 0000 5902 0112 7547

 

 

Tel. kontaktowy:

 89 -537-33-54   inż. E. Sugier


Dokument SWIZ do pobrania  w pliku PDF

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.