Sobota, 23 września 2017, Bogusława, Tekli, Liberta

Przetarg na wymianę 42 wind osobowych w budynkach mieszkalnych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” w Olsztynie  zaprasza do składania ofert na Kompleksową wymianę 42 wind osobowych w budynkach mieszkalnych.

Termin składania ofert do przetargu upływa 16.02.2017 r. o godz. 1000  –  pokój 124 (sekretariat).

 

 

Olsztyn, 09.02.2017

Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia dot. postępowania: „Przetarg na wymianę 42 wind osobowych w budynkach mieszkalnych”.

Pyt.1   Czy sformułowanie użyte w SIWZ w p.IV.3 „Zakres prac remontowych w pomieszczeniu byłej maszynowni” oznacza, że oczekujecie Państwo od oferentów zastosowania do wymiany wyłącznie dźwigów bez maszynowni, tzn. że wszystkie elementy napędu (wciągarka, falownik, ogranicznik prędkości,) będą zamontowane w szybie, a stara maszynownia po wyremontowaniu będzie przeznaczona do innych celów?

Odp.: Tak.

Pyt.2   Czy zakres prac w byłej maszynowni przygotowanej do wykorzystania do innych celów uwzględniać powinien usunięcie betonowych podpór/postumentów pod starą wciągarkę?

Odp.: Nie.

Pyt.3   Czy dopuszczacie Państwo wykorzystanie do wymiany dźwigów wykonanych poza Unią Europejską?

Odp.: Nie.

 

Z-ca Prezesa ds. technicznych

Andrzej Mróz

 

 

 

               Olsztyn, 06.02.2017

 Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia dot. postępowania: „Przetarg na wymianę 42 wind osobowych w budynkach mieszkalnych”.

 

Pyt.1   W pkt. III tiret 2wymagacie Państwo „udźwig min. 450 kg”, co jest udźwigiem (a co za tym idzie również powierzchnią podłogi w kabinie) znacząco mniejszym, niż w starych dźwigach wymienianych. Obecne technologie umożliwiają bez trudu zamontowanie w istniejącym szybie dźwigu o kabinie i udźwigu większym od obecnego, czyli od 500 kg, co zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni w szybie i zapewnienie większego komfortu jazdy użytkownikom. Czy wobec powyższego Zamawiający będzie wymagał, aby sformułowanie „udźwig 450 kg” dot. dźwigów towarowo- osobowych przyjęło brzmienie: „udźwig nie mniejszy niż obecnie”

Odp.: tak, dźwigi stanowiące przedmiot zamówienia winny mieć udźwig nie mniejszy, niż stare dźwigi funkcjonujące obecnie.

Pyt.2   Czy dopuszczalne są drzwi lakierowane proszkowo w kolorze zbliżonym do stali?

Odp. Tak

Pyt.3   W p. III tiret 8 opis panelu sterowania dopuszcza przyciski mechaniczne lub sensorowe. Rozumiemy, że ta sama logika ma zastosowanie do kaset wezwań i konsekwentnie powinny być wyposażone w ten sam typ przycisków, co panel sterowania.

Odp. Tak

Pyt.4   Od września 2017 r. norma PN/EN 81.1 nie będzie aktualna. Czy w związku z powyższym zapis nie powinien brzmieć „..zgodnie z PN/EN 81-20/50”?

Odp.: Tak, Dźwigi po modernizacji muszą spełniać obowiązujące wymagania, w tym określone w normie PN-EN 81-20/50 

Pyt.5   Czy przedstawione referencje na wykonane wymiany 50 dźwigów mają być wystawione przez 50 różnych klientów, czy jedynie 50 dźwigów od kilku klientów?

Odp.   Zamawiający pozostawia możliwość wyboru Oferentowi.

Pyt.6   Czy pod pojęciem wymiany rozumiecie Państwo zakres identyczny jak w aktualnym przetargu (czyli wymiana na nowe zespołu napędowego, kabiny z ramą, drzwi przystankowych, sterowania, prowadnic kabinowych, przeciwwagowych, ogranicznika prędkości, kaset wezwań, oświetlenia szybowego)?

Odp.   Wymiana dźwigu obejmuje pełny zakres, wszystkie elementy dźwigów mają być fabrycznie nowe.

Pyt.7   W projekcie Umowy w par.7 p. 10.1 a) i b) określone są kary umowne liczone od „wartości umownej lub jego części” ….albo…”przedmiotowego budynku….”

a)      Czy takie sformułowanie należy rozumieć, jako kary naliczane od wartości każdego dźwigu, którego ewentualnie opóźnienia dotyczą?

b)      Rozumiemy, że określony sposób naliczania kar umownych dotyczy sytuacji, w której opóźnienia wystąpią z przyczyn zależnych od Wykonawcy (podobnie jak jest to określone w par.7 p.10.1.c) i odwrotnie dla Zamawiającego w par.7 p.10.2?


Odp.  a) Kary dotyczą opóźnienia wymiany poszczególnego dźwigu.

     b) Kary dla Zamawiającego wymienione są w § 7 pkt.10.2

 

Z-ca Prezesa ds. technicznych

Andrzej Mróz

 

Plik SIWZ do pobrania w postaci pliku *.pdf poniżej.

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.