Poniedziałek, 05 grudnia 2022, Saby, Kryspiny, Wilmy

Przetarg na wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, systemu oddymiania klatek schodowych, wyłącznika przeciwpożarowego prądu PWP oraz oświetlenia awaryjnego klatek schodowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” w Olsztynie 

zaprasza do składania ofert na wykonanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, systemu oddymiania klatek schodowych, wyłącznika przeciwpożarowego prądu PWP oraz oświetlenia awaryjnego klatek schodowych w budynku handlowo-usługowym przy ul. Pstrowskiego 23

Termin składania ofert upływa 14.02.2020 r. o godz. 1000    pokój 124 (sekretariat)

Informujemy, że termin na złożenie ofert uległ zmianie, nowy termin to 21.02.2020 r. godzina 1000

Poniżej do pobrania SIWZ

Link do dokumentacji projektowej i przedmiarów:

https://drive.google.com/open?id=1orIMFrnT8WtpOBOHPx7BJPcGMz2KxCM-


Zapytania złożone do przetargu:

Oferent nr 1:

1.Czy stara instalacja hydrantowa pozostaje?

 Odp. Istniejącą instalację hydrantową należy w miarę możliwości wykorzystać.

2. Czy są szczególne wymagania dotyczące prowadzenia rur instalacji hydrantowej?

Odp. Zgodnie z SIWZ i dokumentacją projektową.

 3. Prace prowadzone mają być na obiekcie w którym pracują najemcy. Kto odpowiada za kontakt z najemcami w trakcie wykonania często bardzo uciążliwych prac budowlanych?

Odp. Za kontakt z najemcami odpowiada Administracja Osiedla Kormoran tel. 603 798 689, 601 969 373.

4. Proszę o szczegółowe rozwiązania: modernizacja rozdzielnic? Oględziny podczas wizji lokalnej wykluczają bezpieczne i prawidłowe zainstalowanie podanych w opisie w tak starych rozdzielniach zgodnie z obecnymi normami.

Odp. Modernizacji rozdzielnic nie należy uwzględniać w wycenie.

5. Proszę o sprecyzowanie punktu 2.2 odnośnie klatki 3. Proszę o skonkretyzowanie co inwestor chce aby zamiast przeszkleń było i w jakiej technologii? Informacja jest niezbędna do wyceny a opis jest zbyt ogólny.

Odp. Na piętrze należy rozebrać istniejącą zabudowę z przeszkleniami.

Oferent nr 2:

1. Czy istniejąca instalacja zasilająca hydranty w wodę  posiada takie parametry które pozwolą po jej rozbudowie osiągnąć pozytywne wyniki z pomiarów?

2. Czy w wycenie uwzględnić dostawę i montaż zestawu podnoszącego ciśnienie wody do celów p.poż?

Ad. 1. i 2.  Nie należy uwzględniać dostawy i montażu zestawu podnoszącego ciśnienie wody do celów p.poż

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat lub click here to download the PDF file.

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.