Niedziela, 25 października 2020, Darii, Wilhelminy, Sambora

POZYTYWNIE NA WALNYM

28 kwietnia zakończyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze w Olsztynie. Porównując je z ubiegłorocznym można zauważyć, że frekwencja była porównywalna,  dyskusja na zdecydowanej większości części Walnego merytoryczna, choć na pewno więcej było niż w poprzednich latach pozytywnych opinii pod adresem pracowników i władz Spółdzielni. Mieszkańcy zadowoleni są z remontów, często nawet dokuczliwych, ale w ostatecznym efekcie przynoszących korzystne zmiany w budynkach i na osiedlach - te pozytywne oceny przełożyły się na wysokie noty, jakie otrzymali podczas głosowania nad absolutorium członkowie Zarządu Spółdzielni. Zdecydowaną większością przyjęto również uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu za rok 2011.

Podobna była opinia lustratora Wiktora Kowalczuka, który przeprowadził  pełną lustrację Spółdzielni za latach 2009 – 2011 i z uznaniem odniósł się do rzetelnie prowadzonej działalności finansowej, skuteczności programu oszczędnościowo-efektywnościowego oraz niespotykanej w innych spółdzielniach umiejętności pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych.

Z kolei prezes Wiesław Barański dziękując za zaufanie i komentując wyniki poszczególnych głosowań podkreślił, że jest to zasługa profesjonalnie pracującego zespołu oraz dobrej, zgodnej współpracy Zarządu i Rady Nadzorczej. „Chcemy, żeby była to spółdzielnia mieszkaniowa najlepsza w Polsce i myślę, że to się już stało”. Poważny niepokój może tylko budzić na nowo poddana pod tryb prac sejmowych ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, której regulacje są w stanie zniweczyć efekty pracy nawet najlepiej zarządzanej spółdzielni.


WYNIKI GŁOSOWAŃ NA WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POJEZIERZE W OLSZTYNIE W 2012 r.

 

Uchwały

 

 

Głosy „za” w  %

1.Uchwała w/s przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia
w roku 2011

 

99 %

2.Uchwała  w/s rozpatrzenia odwołania członka Spółdzielni

 

93 %

3.Uchwała w/s rozpatrzenia odwołania członka Spółdzielni

 

82 %

4.Uchwała w/s zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2011 rok

 

98 %

5.Uchwała w/s przyjęcia wniosków z pełnej lustracji Spółdzielni za lata 2009-2011

 

 99 %

6.Uchwała w/s zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2011 rok

 

99 %

7.Uchwała w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok

 

99 %

8.Uchwała  w/s udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Panu  Wiesławowi Barańskiemu

 

98 %

9.Uchwała  w/s udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Panu Romanowi Chodorowi

 

98 %

10.Uchwała  w/s udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Panu Andrzejowi Mrozowi

 

99 %

11.Uchwała w/s zmian do Statutu Spółdzielni

 

a)      paragraf 24, ust. 6

12 %

b)      paragraf 45, ust. 2

9 %

Poprawka I do paragrafu 45, ust.2

2 %

Poprawka II do paragrafów 24,45,30

89 %

12.Uchwała w/s kierunków działalności Spółdzielni

 

100 %

13.Uchwała w/s podziału nadwyżki bilansowej za rok 2011

 

99 %

14.Uchwała w/s oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań

 

 

99 %

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.