Sobota, 01 października 2022, Danuty, Remigiusza, Romana

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie.

14 czerwca zakończyły się obrady Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie. W związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej przeprowadzono wybory do nowej Rady. Poniżej przedstawiamy skład Rady Nadzorczej SM „Pojezierze” na lata 2022-2025 oraz wyniki głosowań.

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie na lata 2022 - 2025

 

 Skład Rady Nadzorczej (alfabetycznie):        

 1. Bara-Stanilewicz Magdalena       
 2. Bolesta Mirosław             
 3. Chodor Roman
 4. Gąsiorowski Stefan
 5. Gierejczyk Paweł   
 6. Kałudziński Władysław     
 7. Kot Ewa                                        
 8. Lefler Tadeusz                              
 9. Nakonieczny Józef
 10. Nowowiejska Elżbieta      
 11. Raczyńska Grażyna
 12. Sarosiek Beata                             
 13. Tylkiewicz Mariusz           
 14. Żuromska Barbara
 15. Żywicka Maria

 

 

Wyniki głosowań na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni w 2022 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Wyniki głosowania
%

za

przeciw

1

Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie za 2019 r.

98,84

1,16

 

Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie za 2020 r.

99,33

0,67

 

Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie za 2021 r.

99,17

0,83

2

Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie z  działalności Spółdzielni za 2019 r.

99,51

0,49

 

Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie z  działalności Spółdzielni za 2020 r.

99,35

0,65

 

Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie z  działalności Spółdzielni za 2021 r.

98,89

1,11

3

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.Lp.

99,84

0,16

 

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.

99,84

0,16

 

Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.

99,83

0,17

4

Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie za 2019 r. Prezesowi Wiesławowi Barańskiemu

99,83

0,17

 

Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie za 2020 r. Prezesowi Wiesławowi Barańskiemu

99,67

0,33

 

Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie za 2021 r. Prezesowi Wiesławowi Barańskiemu

99,51

0,49

5

Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie za 2019 r. Zastępcy Prezesa ds. eksploatacji Romanowi Chodorowi

99,50

0,50

 

Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie za 2020 r. Zastępcy Prezesa ds. eksploatacji Romanowi Chodorowi

99,50

0,50

 

Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie za 2021 r. Zastępcy Prezesa ds. eksploatacji Romanowi Chodorowi

99,34

0,66

 

 

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Wyniki głosowania

%

za

przeciw

6

Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie za 2019 r. Zastępcy Prezesa ds. technicznych Andrzejowi Mrozowi

99,50

0,50

 

Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie za 2020 r. Zastępcy Prezesa ds. technicznych Andrzejowi Mrozowi

99,51

0,49

 

Udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” w Olsztynie za 2021 r. Zastępcy Prezesa ds. technicznych Andrzejowi Mrozowi

99,34

0,66

7

Podziału  nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2019 r.

100,00

-

 

Podziału  nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2020 r.

100,00

-

 

Podziału  nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2021 r.

100,00

-

8

Zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz

1 osoby

100,00

-

    

W obradach Walnego Zgromadzenia wzięło udział 698 członków spółdzielni.

 

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.