Wtorek, 07 lipca 2020, Estery, Metodego, Kiry

Parkuj z głową

W naszych Osiedlach z roku na rok przybywa posiadaczy samochodów, dlatego też często występują problemy z zaparkowaniem.

            Wyjaśniamy, że większość obszaru Spółdzielni znajduje się w tzw. strefie zamieszkania oznaczonej znakiem D-40 umieszczonym  na wszystkich drogach wjazdowych.  Zasady ruchu obowiązujące w strefie zamieszkania dają całkowity prymat pieszemu: nie musi on korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, ale może się poruszać po całej szerokości jezdni i ma pierwszeństwo przed pojazdem, którego  dopuszczalna prędkość   w tych warunkach wynosi 20 km/h.

Przepisy określają także zasady parkowania w strefie zamieszkania: możliwe jest ono tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych (znak D-18). Każdy inny sposób parkowania samochodu jest niezgodny z prawem i może spowodować podjęcie czynności służbowych przez policję i straż miejską.

Przypominamy też, że nasze służby porządkowe często mają problemy z dostępem do komór zsypowych i śmietników wolnostojących. Prosimy zatem o takie parkowanie, które umożliwi dojazd samochodów służb porządkowych Spółdzielni.

Daniel Zaniecki

  

               d-40                                         d-18 

                 Znak D-40                                               Znak D-18

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.