Sobota, 23 września 2017, Bogusława, Tekli, Liberta

Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie instalacji wodociągowej oraz oddymianie klatki schodowej

 

   Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” w Olsztynie,

    ul. Kołobrzeska 13  

ogłasza  przetarg  pisemny na:

  1. Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Kołobrzeskiej 13H i 13K  w Olsztynie do wymagań ochrony przeciwpożarowej,
  2. Opracowanie dokumentacji projektowej na wyposażenie w urządzenia do zabezpieczenia przed zadymieniem  klatki schodowe w budynkach przy ul. Kołobrzeskiej 13H i 13K w Olsztynie.

 

  1.  Osobą upoważnioną do udzielania dodatkowych wyjaśnień jest inż.  Eugeniusz Sugier    –  tel.   89 - 537-33-54.
  2.  Oferty należy składać  w terminie  do 01.06.2017 r.  do godz. 1200  – pok. 124
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.06.2017 r.  o godz. 1300   w pok. 222
  4. Zastrzegamy sobie  prawo   odwołania  lub   unieważnienia  przetargu ”.

Zmiana terminu składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do godz.12:00 w dniu 8-06-2017 r

 


 

 

 


© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.