Środa, 20 października 2021, Ireny, Kleopatry, Witalisa

Odbiór odpadów w 2021 roku

Przedstawiamy harmonogramy odbioru odpadów z osiedli Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojezierze” na  rok 2021.

Przypominamy, że za odbiór śmieci odpowiada wyłącznie gmina, a nie spółdzielnia. Apelujemy jednocześnie o właściwą segregację odpadów, co jest obowiązkiem każdego mieszkańca. Instrukcje do jakich pojemników należy wrzucać dane śmieci znajdują się m.in. na kontenerach. Niestosowanie się do obowiązku może powodować naliczanie przez gminę wyższych opłat za wywóz śmieci.

Pozostałości po remontach takie jak m.in.: gruz, stara armatura sanitarna, płytki, listwy, panele, należy usuwać we własnym zakresie poprzez zamówienie specjalnego kontenera na odpady budowane bądź  zawieźć je do PSZOK przy ul. Towarowej 20a w Olsztynie. W żadnym wypadku nie wolno ich wrzucać do osiedlowych śmietników. Można natomiast tam postawić niepotrzebne meble, które zostaną usunięte przez służby gminne w dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat lub click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat lub click here to download the PDF file.

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.