Niedziela, 20 września 2020, Eustachego, Filipiny, Faustyny

Od humanizacji do informatyzacji

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” jest niekwestionowanym rekordzistą wśród polskich spółdzielni w wykorzystywaniu środków unijnych.  W sumie spółdzielnia realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Warmia i Mazury 2007 – 2013 aż  8 projektów o  łącznej wartości  73.6 mln zł i  kwocie dofinansowania w wysokości 32.5 mln zł.  Pieniądze RPO WiM zamieniają się w nowoczesne windy, wyremontowane klatki schodowe, nowe chodniki, miejsca parkingowe, place zabaw i rekreacji, sprzęt  do obsługi terenów zielonych oraz do informatyzacji spółdzielni.

 

W ramach humanizacji :
- wymieniono 40 wind ( docelowo 87)
- wykonano kompleksowe remonty 300 klatek schodowych,
- przeprowadzono remonty piwnic w 75 budynkach ( docelowo w 92 ),
- wymieniono drzwi zewnętrzne do budynków  308 szt.,
- wymieniono kasety domofonowe w 73 budynkach,
- przeprowadzono remont instalacji wod-kan. w 21 budynkach.

 

W ramach rewitalizacji spółdzielnia wykona:
- monitoring wizyjnyzasobów.40 kamer poprawi bezpieczeństwo mieszkańców oraz mienia spółdzielczego,
- remont sieci - oświetleniowej,
- remonty chodników, boisk sportowych i placów dla dzieci,
- zrekultywuje tereny  zielone i zamontuje obiekty małej architektury,
- na największych w Olsztynie spółdzielczych terenach zielonych stanie 400 ławek, atakże 150 koszy na śmieci.

 

W ramach projektu „Usługi i aplikacje dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, spółdzielnia dokonuje gruntownej informatyzacji, która unowocześni i usprawni procesy administrowania zasobami, a mieszkańcom zapewni dostęp do e-usług. Powstał już nowoczesny portal i została przebudowana strona internetowa. Rozpoczęto montaż radiowego systemu odczytu i rozliczania mediów ( ciepła i wody ). Inwestycja umożliwi zdalny odczyt wskazań urządzeń pomiarowych. Ważnym elementem tego segmentu jest wprowadzenie kategorii prognozowania mediów dla każdego mieszkańca. W ramach projektu spółdzielnia zakupiła również infokioski do użytków mieszkańców.

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.