Środa, 24 lipca 2019, Kingi, Krystyny, Antoniego

Od 1 lipca nowe zasady segregacji śmieci

Już za kilka dni wejdą w życie nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów. Na ulicach Olsztyna obok pojemników niebieskich, żółtych i zielonych, powinny się pojawić także kontenery brązowe.Będą one przeznaczone na bioodpady, czyli m.in. resztki żywności, obierki, ogryzki, fusy po kawie i herbacie oraz skorupik jaj. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach, brązowe pojemniki do gromadzenia odpadów kuchennych ulegających biodegradacji dotyczą zabudowy wielorodzinnej. Na terenach zabudowy jednorodzinnej będą brązowe worki. Jak poinformował Patryk Pulikowski rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Olsztynie pojemniki są już w mieście rozstawiane i zgodnie z informacjami od firmy wykonawczej, tam, gdzie jest miejsce, będą stały przed terminem. Worki mają być dostarczone przy ostatnim odbiorze selektywnej zbiórki w czerwcu. Odpady będą odbierane, co tydzień przez cały rok. Poniżej przypominamy, do jakich pojemników należy wrzucać określone śmieci.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat lub click here to download the PDF file.

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.