Niedziela, 25 sierpnia 2019, Ludwika, Luizy, Patrycji

Nasi Dzielnicowi

To oni czuwają nad naszym bezpieczeństwem w miejscach  zamieszkania. Do nich możemy się bezpośrednio zwracać z  każdym problemem stojącym na bakier z prawem. Dzielnicowy jest bowiem podstawowym ogniwem prewencji. W swojej pracy przez codzienny, bezpośredni kontakt z ludźmi odgrywa rolę naturalnego łącznika między policją a społeczeństwem. Jego miejscem pracy powinny być ulice naszej dzielnicy, a nie wygodny fotel przy biurku, gdyż czas obchodu powinien wypełniać co najmniej 60 proc. czasu służby dzielnicowego, jak mówi Zarządzenie nr 15/99 Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego.

Obchód rejonu służbowego nie jest jedyną formą kontaktu policjanta dzielnicowego z  mieszkańcami rejonu. Dobry dzielnicowy uczestniczy w życiu społeczności lokalnej również przez udział w zebraniach samorządu lokalnego, w zebraniach osiedlowych, a także uczestnicząc w uroczystościach organizowanych w szkołach, czy domach kultury swojej dzielnicy. Dzięki temu lepiej poznaje mieszkańców swojego rewiru, a i nam łatwiej będzie go zapamiętać.

Poniżej przedstawiamy wykaz dzielnicowych pracujących na terenie osiedli Kormoran i Pojezierze wraz z ulicami i numerami domów, które znajdują się w ich gestii, a są zamieszkiwane przez naszych spółdzielców.

 
 
 REWIR DZIELNICOWYCH I WYDZIAŁU PREWENCJI KMP W OLSZTYNIE

 
sierż. szt. Robert Rubanik

Rewir Dzielnicowych I Wydziału Prewencji KMP Olsztyn, ul. Wyszyńskiego 20,
tel. 89 522 35 89, tel. kom. 697 880 127
Rejon 1, granice rejonu:
Granice rejonu:
Olsztyn ul.: Dworcowa od 65 do 83 nieparzyste, Piłsudskiego od 54 do 58 parzyste, Pstrowskiego od 21 do 33B nieparzyste, Wyszyńskiego od 2 do 28 parzyste, Żołnierska od 20 do 26 parzyste, od 43 do 49 nieparzyste.

asp. Leszek Zawadzki
Rewir Dzielnicowych I Wydziału Prewencji KMP Olsztyn, ul. Pana Tadeusza 6,
tel. 89 539 04 34, tel. kom. 697 880 132
Rejon 2, granice rejonu:
Olsztyn ul.: Dworcowa od 25 do 41 nieparzyste, Kołobrzeska od 15 do 29 nieparzyste, Leonharda parzyste, Pana Tadeusza cała - bez nr 1, park Kusocińskiego od nr. nieparzystych Dworcowej, Piłsudskiego od 69 do 69a nieparzyste, Soplicy cała, Świtezianki cała.

st. sierż. Piotr Jędrys
Rewir Dzielnicowych I Wydziału Prewencji KMP Olsztyn, ul. Pana Tadeusza 6,
tel. 89 539 04 34, tel. kom. 697 880 129
Rejon 3, granice rejonu:
Olsztyn ul.: Dworcowa od 10 do 20 parzyste oraz od 5 do 23 nieparzyste, Głowackiego od 1 do 3 nieparzyste oraz od 2 do 6 parzyste, Kętrzyńskiego od 8 do 10 parzyste, Kołobrzeska od 2 do 40 parzyste i od 15 do 15a nieparzyste, Kościuszki od 25 do 45 nieparzyste, Pana Tadeusza 1, Towarowa od 2 do 6 parzyste, Westerplatte cała.

sierż. Katarzyna Reddig
Rewir Dzielnicowych I Wydziału Prewencji KMP Olsztyn, ul. Pana Tadeusza 6,
Rejon 4, granice rejonu:
Olsztyn ul.: Daszyńskiego cała, Dworcowa od 22 do 30 parzyste, Głowackiego od 5 do 19 nieparzyste oraz od 8 do 24 parzyste, Grotha cała, Kołobrzeska od 1 do 13 nieparzyste, Kościńskiego cała, Kościuszki od 47 do 65 nieparzyste, Mickiewicza od 12 do 16 parzyste oraz od 31 do 33 nieparzyste, Narutowicza cała, park Kusocińskiego po parzystej stronie Dworcowej, Piłsudskiego od 11 do 67 nieparzyste, Wschodnia cała.

 

mł. asp. Mariusz Deka
Rewir Dzielnicowych I Wydziału Prewencji KMP Olsztyn, ul. Wyszyńskiego 20,
tel. 89 522 35 89, tel. kom. 697 880 130
Rejon 5, granice rejonu:
Olsztyn ul.: Dworcowa od 32 do 58 parzyste oraz od 43 do 63 nieparzyste, Piłsudskiego od 46 do 52a parzyste, Żołnierska od 39 do 45 nieparzyste.

 

asp. Mariusz Pogłód
Rewir Dzielnicowych I Wydziału Prewencji KMP Olsztyn, ul. Pstrowskiego 3,
tel. 89 522 47 62, tel. kom. 697 880 105
Rejon 9, granice rejonu:
Olsztyn ul.: Dworcowa od 60 do 70 parzyste, Głowackiego od 26 do 36 parzyste oraz od 21 do 27 nieparzyste, Kościuszki od 67 do 119 nieparzyste, Niepodległości od 87 do 91 nieparzyste, Nowa Niepodległości cała, Piłsudskiego od 32 do 44 parzyste, Pstrowskiego od 1 do 19 nieparzyste, Żołnierska od 1 do 37 nieparzyste oraz od 2 do 18 parzyste.

 

asp. Marzena Urban
Posterunek Policji w Olsztynie KMP Olsztyn, ul. Barcza 13,
tel. 89 522 36 00, tel. kom. 697 880 108
Rejon 24, granice rejonu:
Olsztyn ul.: Augustowska cała, Bankowców cała, Białostocka cała, Białowieska cała, Bielska cała, Bieszczadzka cała, Biskupińska cała, Bracławska cała, Ciechocińska cała, Czeska cała, Dobra cała, Elbląska cała, Gdyńska cała, Gołdapska cała, Graniczna cała, Hibnera cała, Koszalińska cała, Krasickiego 1B, Kręta cała, Krótka cała Ludowa cała, Łęczycka cała, Łowicka cała, Łódzka cała, Masztowa cała, Niborksa cała, Obrońców cała, Olecka cała, Opolska cała, Piłsudskiego parzyste od 60A, Piska cała, Plac Aliantów cała, pl. Mazurski cały, Plażowa cała, Pogodna cała, Przydziałowa cała, Pstrowskiego parzyste od 30A do 50 oraz nieparzyste od 35, Rzeszowska cała, Skierniewicka cała, Spacerowa cała, Spokojna cała, Spółdzielcza cała, Stefczyka cała, Szczytnowska cała, Ustronie cała, Walecznych cała, Wąska cała, Wesoła cała, Wileńska cała, Wyszyńskiego nieparzyste, Zakopiańska cała.
 

 

Zadania Dzielnicowych:

1.    Podstawową formą pełnienia służby dzielnicowego jest obchód polegający na przemieszczaniu się w granicach przydzielonego mu rejonu i realizowaniu zadań wynikających z zakresu jego obowiązków służbowych .

2.    Czas obchodu powinien wypełniać, co najmniej 60% czasu służby dzielnicowego.

3.    Dzielnicowy prowadzi ciągłe rozpoznanie przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mogących mieć wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego.

4.    Informacje uzyskane w toku rozpoznania, o którym mowa wyżej, dzielnicowy dokumentuje w formie notatek w teczce rejonu i w razie potrzeby przekazuje drogą służbową do dalszego wykorzystania właściwym komórkom o ogniwom organizacyjnym jednostki Policji.

5.    W ramach rozpoznania rejonu dzielnicowy musi posiadać wiadomości, między innymi w zakresie: położenia geograficznego i ukształtowania terenu, stosunków społeczno-ekonomicznych oraz struktury gospodarczej i środowiskowej, wyznań religijnych, tradycji, mniejszości narodowych, lokalizacji miejsc zagrożonych przestępczością i wykroczeniami.

6.    Dzielnicowy obowiązany jest podejmować niezbędne przedsięwzięcia zmierzające do zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń w rejonie, w szczególności: inspiruje organizowanie działań i przedsięwzięć prewencyjnych, współdziałając ze specjalistą ds. prewencji kryminalnej, inicjuje i uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez samorządy, szkoły lub organizacje mogące przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwalczania patologii, właściwej edukacji i wychowania młodzieży, informuje mieszkańców o występujących zagrożeniach i udziela instrukcji o sposobach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania się w celu poprawy bezpieczeństwa, utrzymuje stały kontakt z ofiarami przestępstw oraz inicjuje działania mające na celu rozwiązanie problemu strachu, oraz organizuje doradztwo profilaktyczne dla tej grupy osób, realizuje zadania z zakresu zapobiegania przemocy w rodzinie.  

Do obowiązków dzielnicowego ponadto należy:

1.    udzielanie pomocy lub asysty przedstawicielom organów egzekucyjnych i innym osobom uprawnionym, na podstawie odrębnych przepisów prawa,

2.    przeprowadzenie wywiadów na żądanie uprawnionych organów,

3.    udzielanie pomocy policjantom innych komórek lub ogniw organizacyjnych jednostek Policji przy wykonywaniu czynności wymagających znajomości terenu i osób.

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.