Niedziela, 20 września 2020, Eustachego, Filipiny, Faustyny

Na Pana Tadeusza praca wre

Jak już informowaliśmy na Osiedlu Pojezierze realizowane są prace związane z remontem sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu rewitalizacji ( RPO WiM 2007-2013 ). Remont obejmie 2 kilometry sieci na obu osiedlach. Poprzednio pokazaliśmy Państwu przebieg robót przy ul. Kołobrzeskiej 14 b. Dzisiaj przedstawiamy zdjęcia ukazujące prace przy ul. Pana Tadeusza 9 i 11. Oprócz przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej odnowiona zostanie droga i chodnik wzdłuż budynków. Z kolei przy ul. Kołobrzeskiej 14 e powstaje nowy śmietnik, zamknięty, a zatem dostępny wyłącznie dla lokatorów i pracowników odpowiedzialnych za wywóz nieczystości. Docieplono również szczyty budynku Kołobrzeska 14 a, a przy okazji opatrzono elewację jubileuszowym logo. Obecne docieplenia realizowane są ze środków unijnych na humanizację blokowisk. To efekt wygranych przez spółdzielnię konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013.

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.