Środa, 20 października 2021, Ireny, Kleopatry, Witalisa

Mięso tylko do zmieszanych

Wysokie temperatury sprawiają, że ze śmietników wydobywają się nieprzyjemne zapachy. W dużej mierze przez psujące się resztki mięsne, które są wrzucane do brązowych pojemników na bioodpady, mimo że nie powinny tam trafić.  

 

Brązowy pojemnik jest przeznaczony  do przechowywania odpadów, które mogą ulegać biodegradacji. Dzięki systemowi wentylacji odparowują one wilgoć, spowalniając procesy gnilne oraz zapobiegają powstawaniu przykrych zapachów. Trzeba jednak pamiętać, że do tego pojemnika nie wolno wrzucać wszystkiego, co może być według nas uznawane za naturalne, ulegające rozkładowi. Takim odpadem jest m.in. mięso i kości, które należy wrzucić do odpadów zmieszanych czyli do czarnego kosza.

Wrzucane do brązowych pojemników są jednym z winowajców powstającego w śmietnikach odoru. W wysokich temperaturach odpadki mięsne rozkładają się prędzej, a przez otwory wentylacyjne wydobywają się jego skutki, czyli smród i soki z psujących się resztek. Prędzej także lęgnie się robactwo mimo sprzątania wiat śmietnikowych przez nasze służby. Za czyszczenie pojemników na śmieci w tym na bioodpady, odpowiadają służby miejskie, zajmujące się odbiorem śmieci. Czynność powinna być wykonywana trzy razy do roku, co i tak jest kroplą w morzu potrzeb.

Jednak podstawę zachowania w należytym stanie śmietników stanowi właściwa segregacja odpadów. Przypominamy zatem co można, a czego nie można wrzucać do brązowych pojemników.

 

 Wrzucamy:


- odpady kuchenne, spożywcze-stałe
- odpady warzywne i owocowe (w tym obierki, ogryzki itp.)
- roślinne resztki żywności
- skorupki jajek
- fusy po kawie i herbacie


Nie wrzucamy


- płynnych odpadów kuchennych
- trawy, gałęzi, odpadów z pielęgnacji ogrodu
- kości zwierząt, resztek z przygotowania mięsa oraz ryb, wędlin
- popiołu, w tym popiołu z popielniczek
- oleju jadalnego oraz innych tłuszczów zwierzęcych i roślinnych
- ziemi i kamieni
- odchodów zwierząt
- płyt wiórowych, trocin
- innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.