Poniedziałek, 27 stycznia 2020, Angeliki, Przybysława, Ilony

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości

Święto wszystkich spółdzielców przypada właśnie dziś – 1 lipca. Obejmuje swym zasięgiem nie tylko spółdzielczość mieszkaniową, ale także bankową, produkcyjną, rolniczą, socjalną itp. Ma prawie stuletnią tradycję.

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie internetowej Krajowej Rady Spółdzielczej; w 1923 roku Międzynarodowy Związek Spółdzielczy proklamował obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości w każdą pierwszą sobotę lipca. Wydarzenie miało stać się okazją do zwiększenia na świecie świadomości na temat spółdzielni i promowania spółdzielczych ideałów międzynarodowej solidarności, efektywności ekonomicznej, równości i pokoju. Celem obchodów było także rozwijanie i wzmacnianie partnerskich stosunków pomiędzy światowym ruchem spółdzielczym a innymi stronami – rządami, samorządami i organizacjami międzynarodowymi.

W Polsce MDS obchodzony jest od 1925 roku. W 1995 roku Sejm RP, w odpowiedzi na apel Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych skierowany do parlamentów i państw członkowskich o upamiętnienie 100-lecia Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, proklamował dzień 1 lipca Międzynarodowym Dniem Spółdzielczości.

W tym miejscu warto przytoczyć kilka kluczowych zasad, w oparciu o które funkcjonuje spółdzielczość. Pierwsza z nich polega na dobrowolnym i otwartym członkostwie. Spółdzielnie są organizacjami dostępnymi dla wszystkich osób mogących skorzystać z ich świadczeń i gotowych wypełniać obowiązki związane z członkostwem, bez dyskryminowania płci, statusu społecznego, rasy, przekonań politycznych i religii. Kolejna zasada dotyczy demokratycznej kontroli członkowskiej. To członkowie spółdzielni uczestniczą w określaniu jej polityki działania oraz w podejmowaniu decyzji. Każdy członek spółdzielni ma jeden tak samo ważny głos.

Równie istotna jest zasada autonomii i niezależności. Spółdzielnie są samorządnymi, samopomocowymi zrzeszeniami, zarządzanymi przez swoich członków. Starają się im służyć w sposób najbardziej efektywny. Pracują także na rzecz właściwego rozwoju społeczności lokalnych, w których działają.

Piękną spółdzielczą tradycję od prawie 62 lat współtworzy także SM „Pojezierze” w Olsztynie. Najstarsza i największa spółdzielnia mieszkaniowa w regionie Warmii i Mazur. Wszystkim spółdzielcom z okazji dzisiejszego święta składamy serdeczne życzenia.

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.