Środa, 20 czerwca 2018, Bogny, Florentyny, Bożeny

Kolejny głos sprzeciwu

Nie tylko SM „Pojezierze” wystąpiła z pisemną skargą dotyczącą szkalowania spółdzielczości mieszkaniowej w mediach. Również Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna” w Łodzi wyraziła swój protest w oficjalnym piśmie.

                                                            Panorama RSM "Bawełna"

Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” zwróciła się z apelem do Krajowej Rady Spółdzielczej o podjęcie zdecydowanych działań, które zapobiegną dalszemu oczernianiu spółdzielczości mieszkaniowej przez media i niektórych polityków. Jak zaznaczono negatywny wizerunek spółdzielczości mieszkaniowej jest kreowany wyłącznie w oparciu o incydentalne zdarzenia. Tymczasem prawda jest zgoła inna, ponieważ na 9, 5 tys. zarejestrowanych w Polsce spółdzielni tylko w 16 prowadzone jest postępowanie upadłościowe, co stanowi 0, 16% ogółu. Dowodzi to tego, że taki model gospodarowania, jakim jest spółdzielczość, sprawdza się w dzisiejszych czasach i nie ma nic wspólnego z tym, co pokazują media i co zarzucają spółdzielczości mieszkaniowej politycy. Pismo RSM „Bawełna” zostało zamieszczone w biuletynie „Informacje i Komunikaty Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych”. My również publikujemy jego pełną wersję. Przypomnijmy, że nasza pisemna skarga w tej sprawie, którą wysłaliśmy do prezesa TVP oraz podaliśmy do wiadomości m.in. Krajowej Rady Spółdzielczej, została zamieszczona na łamach ogólnopolskiego miesięcznika spółdzielczego „Tęcza Polska”.  

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.