Czwartek, 13 grudnia 2018, Łucji, Otylii, Włodzisławy

Kolejny głos sprzeciwu

Nie tylko SM „Pojezierze” wystąpiła z pisemną skargą dotyczącą szkalowania spółdzielczości mieszkaniowej w mediach. Również Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bawełna” w Łodzi wyraziła swój protest w oficjalnym piśmie.

                                                            Panorama RSM "Bawełna"

Rada Nadzorcza RSM „Bawełna” zwróciła się z apelem do Krajowej Rady Spółdzielczej o podjęcie zdecydowanych działań, które zapobiegną dalszemu oczernianiu spółdzielczości mieszkaniowej przez media i niektórych polityków. Jak zaznaczono negatywny wizerunek spółdzielczości mieszkaniowej jest kreowany wyłącznie w oparciu o incydentalne zdarzenia. Tymczasem prawda jest zgoła inna, ponieważ na 9, 5 tys. zarejestrowanych w Polsce spółdzielni tylko w 16 prowadzone jest postępowanie upadłościowe, co stanowi 0, 16% ogółu. Dowodzi to tego, że taki model gospodarowania, jakim jest spółdzielczość, sprawdza się w dzisiejszych czasach i nie ma nic wspólnego z tym, co pokazują media i co zarzucają spółdzielczości mieszkaniowej politycy. Pismo RSM „Bawełna” zostało zamieszczone w biuletynie „Informacje i Komunikaty Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych”. My również publikujemy jego pełną wersję. Przypomnijmy, że nasza pisemna skarga w tej sprawie, którą wysłaliśmy do prezesa TVP oraz podaliśmy do wiadomości m.in. Krajowej Rady Spółdzielczej, została zamieszczona na łamach ogólnopolskiego miesięcznika spółdzielczego „Tęcza Polska”.  

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat lub click here to download the PDF file.

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.