Niedziela, 25 października 2020, Darii, Wilhelminy, Sambora

Jubileuszowy przegląd prasy


smp


W tym roku Spółdzielnia Mieszkaniowa Pojezierze obchodzić będzie 55-lecie istnienia. Dokładnie będzie to w grudniu, gdyż właśnie 14 grudnia 1957 roku w olsztyńskim Sądzie Rejestrowym  zarejestrowany został Statut Spółdzielni. Do pierwszego zarządu weszli: Mieczysław Mroczkowski – prezes oraz Czesław Rosiński i Eugeniusz Dziadak.

Wprawdzie do jubileuszu jeszcze dobrych kilka miesięcy, ale nie tracąc czasu będziemy przypominać Państwu o tym wydarzeniu, również na stronie internetowej. Warto wrócić, wirtualnie rzecz jasna, do tamtych czasów, a możliwość taką daje nam m.in. przegląd starych gazet, jak na przykład „Gazeta Olsztyńska” ukazująca się w latach 50-ch pod nazwą „Głos Olsztyński”. Właśnie w tym organie Komitetu Wojewódzkiego PZPR znajdziemy pierwsze enuncjacje na temat budującej się spółdzielni.

Najwcześniejsze informacje do jakich udało mi się dotrzeć pochodzą z roku 1959. Z artykułów wionie optymizmem i pesymizmem. Optymistyczne jest to, że we wznoszonym przy ul. Kołobrzeskiej domu „mieszkania mogą zostać wymalowane według gustu i życzeń lokatorów”.  Pesymistycznym akcentem jest niepewność co do przedłużającego się terminu oddania mieszkań do użytku. Wystąpiły trudności z kaloryferami i kotłami centralnego ogrzewania, a dziennikarz odwiedzający budowę stwierdził, że „brakuje dużo robotników”.

Oczywiście wszystko zakończyło się happy endem i 14 października 1959 r. „Głos Olsztyński” doniósł, że specjalna komisja spółdzielni mieszkaniowej „Pojezierze” dokonała podziału mieszkań miedzy swoich członków. Mieszkania w nowym i ładnym bloku przy ul. Kołobrzeskiej  otrzymało 27 najbardziej zaawansowanym stażem członków spółdzielni. „Rozdzielając mieszkania na poszczególnych piętrach komisja brała pod uwagę sytuacje rodzinną lokatora, jego stan zdrowia itp. (…)”. Jak doniósł organ KW PZPR, wszyscy spółdzielcy byli zadowoleni, a do zarządu spółdzielni nie wpłynął żaden protest.

 

Głos Olsztyński (1)
Głos Olsztyński (2)
Głos Olsztyński (3)

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.