Wtorek, 07 lipca 2020, Estery, Metodego, Kiry

Jak przeprowadzić remont mieszkania zgodnie z prawem

Przystępując do kapitalnego remontu mieszkania należy wiedzieć, że na wszelkie roboty remontowo-budowlane takie jak, przebudowa ścianek działowych, wymiana podłóg, zabudowa balkonu bądź loggi, potrzebna jest zgoda Zarządu Spółdzielni, który określa warunki wykonania robót zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego ( Dz.U. Dz 2006 r. Nr 156, poz.1118 i Nr 170, poz.1217 oraz z 2007 r. , poz.587 ). Już na wstępie trzeba wyraźnie podkreślić, że Spółdzielnia nie wyraża zgody na zmiany w układzie ścian konstrukcyjnych..

W określonych przypadkach potrzebna jest zgoda Wydziału Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Olsztynie, o którą występuje spółdzielnia. Pozwolenie konieczne jest przy wykonaniu np. przebudowy instalacji gazowej. W celu uzyskania pozwolenia na prowadzenie w/w prac konieczne jest opracowanie projektu przez osobę uprawnioną.

Natomiast zgłoszenia wymagają:

- zmiany w układzie ścianek działowych w lokalu

- instalacja krat w oknach, na balkonie lub loggi

- przerabianie znajdujących się w mieszkaniu instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej

Do zgłoszonych prac remontowo-budowlanych można będzie przystąpić, jeśli wydział Architektury i Planowania Przestrzennego UM nie wniesie sprzeciwu w ciągu 30 dni od zgłoszenia. Przeprowadzając w mieszkaniu w/w roboty należy pamiętać, że muszą być realizowane zgodnie z przepisami p. poż. i bhp, a prace powodujące hałas należy wykonywać w sposób oraz w czasie stosownym do dziennej aktywności naszych sąsiadów. Mieszkańcy często skarżą się na uporczywe hałasy, więc żeby uniknąć kłopotliwych sytuacji najlepiej będzie uprzedzić najbliższych sąsiadów o naszych remontowych planach. Na pewno podejdą do sprawy z większą wyrozumiałością.

Gruz i odpady gabarytowe, powstałe w czasie remontu, należy zapakować w specjalnie oznakowane żółte worki zakupione w administracji spółdzielni „Kormoran” lub „Pojezierze” i wystawić przy zsypie, bądź śmietniku. Można również, w przypadku większych objętości odpadów, podpisać umowę z PGM sp. z o.o., które dostarczy odpowiedni kontener i zapewni jego wywóz w umówionym dniu.

 

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.