Niedziela, 25 października 2020, Darii, Wilhelminy, Sambora

JAK GŁOSOWALI SPÓŁDZIELCY NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI

W minioną sobotę ( 20 bm. ) zakończyły się obrady Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze. W związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej przeprowadzono wybory, w których na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia uczestniczyło 1005 osób uprawnionych do głosowania. Jak podaje protokół Komisji Skrutacyjnej, w głosowaniu tajnym oddano 977  głosów, w tym 937 głosów ważnych. Po zliczeniu wszystkich głosów oddanych na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, poszczególni  kandydaci uzyskali następują liczbę głosów:

  1.

 Skokowska Anna

708

  2.

 Olszewska Barbara Maria

690

  3.

 Kamiński Ryszard

682

  4.

 Kałudziński Władysław

669

  5.

Mokra Olga

668

  6.

Rajewski Krzysztof

667

  7.

Nakonieczny Józef

661

  8.

Nowowiejska Elżbieta

659

  9.

Wróblewska Agnieszka

656

10.

Morawski Michał

654

11.

Surowiec Zbigniew

649

12.

Olesińska Wanda

646

13.

Przeborowska Jolanta

639

14.

Żywicka Maria

636

15.

Sekściński Krzysztof

592

16.

Michalski Mirosław

269

17.

Chojnowski Roman

266

18.

Lis Mariusz

247

19.

Kozłowski Robert

244

20.

Krygier Lech

243

21.

Lewicki Marian

242

22.

Dziuba Mirosław

237

23.

Szmidt Wiesław

234

24.

Hołubowska Marianna

201

25.

Korejwo Andrzej

190

26.

Adamowicz-Lepko Krystyna

185

27.

Szok Wanda

137

 

Komisja Skrutacyjna ogłosiła, że w wyniku wyborów do Rady Nadzorczej nowej kadencji, na lata 2013 - 2016,  weszły następujące osoby, według liczby uzyskanych głosów:

  1.

Skokowska Anna

  2.

Olszewska Barbara Maria

  3.

Kamiński Ryszard

  4.

Kałudziński Władysław

  5.

Mokra Olga

  6.

Rajewski Krzysztof

  7.

Nakonieczny Józef

  8.

Nowowiejska Elżbieta

  9.

Wróblewska Agnieszka

10.

Morawski Michał

11.

Surowiec Zbigniew

12.

Olesińska Wanda

13.

Przeborowska Jolanta

14.

Żywicka Maria

15.

Sekściński Krzysztof

 

Z kolei w ostatniej tabelce przedstawiamy jak wyglądały wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami. Treść uchwał znajdziecie Państwo w znajdujących się na stronie Materiałach na walne Zgromadzenie.

 

Wyniki głosowań na Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni w 2013r.

 

lp

uchwała w sprawie

Wyniki głosowania

 
 

za

przeciw

%

 

1

Przyjęcia protokołu z walnego zgromadzenia Spółdzielni które odbyło się w dniach 20.04.2012r. - 28.04.2012r.

796

15

98,15

 

2

Rozpatrzenia odwołania zainteresowanego członka Spółdzielni o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykreślenia z członkostwa.
(Utrzymanie w mocy uchwały  Rady Nadzorczej w sprawie wykreślenia )

759

39

95,11

 

3

Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012r.

806

23

97,23

 

4

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2012r.

781

55

93,42

 

5

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012r.

802

23

97,21

 

6

Udzielenie absolutorium za 2012 r. członkowi zarządu  Panu Wiesławowi Barańskiemu

843

32

96,34

 

7

Udzielenie absolutorium za 2012 r. członkowi zarządu  Panu Romanowi Chodor

850

29

96,70

 

8

Udzielenie absolutorium za 2012 r. członkowi zarządu  Panu Andrzejowi Mróz

877

13

98,54

 

9

Uchwalenia kierunków działalności Spółdzielni

634

17

97,39

 

10

Podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2010r.

680

17

97,56

 

12

Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań (20mln)

664

22

96,79

 

 

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.