Czwartek, 22 kwietnia 2021, Leona, Kai, Heliodora

Jak dostarczyć dokumenty do spółdzielni

Osoby, które chcą zgłosić zmianę właściciela lokalu powinny przesłać drogą elektroniczną na adres info-smp@smp.olsztyn.pl, skan  dokumentów potwierdzających powyższą zmianę (akt notarialny, postanowienie sądu). Kopię tych dokumentów można także dostarczyć do skrzynki kontaktowej znajdującej się w holu spółdzielni (parter). 

Osoby niemające możliwości sporządzenia kopii czy przesłania drogą elektroniczną proszone są o wcześniejszy kontakt z pracownikiem spółdzielni pod numerami telefonów:     89-537-33-32 lub 89-537-33-13.

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.