Czwartek, 22 kwietnia 2021, Leona, Kai, Heliodora

Elektrośmieci raz jeszcze

Ponieważ dochodzą do nas opinie osób niezadowolonych z usług firmy mającej odbierać od mieszkańców Spółdzielni zużyty sprzęt RTv / AGD, proponujemy Państwu drugiego operatora oferującego usługi w tym samym zakresie. Szczegóły znajdują się w załączonej ulotce.

Od 21 października 2005 r. w Polsce obowiązuje ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. System stworzony w ustawie w pełni zacznie działać dopiero 1 stycznia 2009 r., ale wiele istotnych przepisów obowiązuje już od blisko trzech lat, m.in. zakaz wyrzucania elektrośmieci do ogólnie dostępnych śmietników, gdyż zagraża to naszemu środowisku.

Od paru lat w sposób zorganizowany zbierane są i utylizowane zużyte baterie. Teraz przyszła pora na urządzenia domowe zasilane prądem i na baterie. Nieprzestrzeganie ustawy niesie ze sobą określone restrykcje – za niefrasobliwe wyrzucanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego grozi grzywna w wysokości od 500 do
5 000 zł.

es2

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.