Środa, 20 czerwca 2018, Bogny, Florentyny, Bożeny

Eksmisja z miejsca parkingowego, prawomocna!

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 18.08.2016 r. oddalił apelację pozwanego przez SM „Pojezierze” mieszkańca, o opuszczenie, opróżnienie i wydanie spółdzielni zajmowanego bezumownie miejsca postojowego na parkingu przy ul. Wyszyńskiego 10. Nakazał to, wyrokiem z dnia 19 lutego 2016 r., Sąd Rejonowy w Olsztynie. Pozwany, od orzeczonego wyroku, złożył apelację do Sądu Okręgowego.  Ten utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji.


W uzasadnieniu pozwu spółdzielnia podała, że wezwała pozwanego (znanego opozycjonistę spółdzielni i „obrońcę” praw spółdzielców) do zawarcia umowy najmu zajmowanego miejsca postojowego, zgodnie z obowiązującym regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą spółdzielni w 2014 r. Mieszkaniec choć umowy nie zawarł, nadal korzystał z miejsca parkingowego. Co więcej był „prezesem zarządu” tego parkingu. Przed sądem wnosił o oddalenie pozwu, uzasadniając to tym, że regulamin najmu miejsc postojowych oraz uchwała rady nadzorczej są przedmiotem procedowania Sądu Okręgowego o ustalenie ich nieważności. W jego ocenie pozyskiwanie opłat od osób parkujących na gruntach spółdzielczych jest nadużyciem prawa z powodu zachowania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego.

Po rozpatrzeniu sprawy Sąd Rejonowy w Olsztynie rozstrzygnął na korzyść spółdzielni, uwzględniając jej powództwo w całości. Wszystkie przedstawione przez spółdzielnię dowody w postaci m.in. wyroku Sądu Administracyjnego w Białymstoku, który rozstrzygnął ostatecznie kwestę zaskarżonej przez tego samego mieszkańca uchwały RN w sprawie regulaminu najmu miejsc parkingowych przyznając rację spółdzielni, Sąd Rejonowy w Olsztynie uznał za bezsporne. Zasądzony wyrok podtrzymał Sąd Okręgowy.

Po przegranej apelacji mieszkaniec ów z końcem sierpnia opuścił zajmowane dotąd miejsce na parkingu. Kilka miesięcy wcześniej, na zebraniu użytkowników parkingu przy ul. Wyszyńskiego, został odwołany z funkcji „prezesa”. Odwołano też pozostałych „członków” zarządu i wybrano nowych. Byłego „prezesa” zobowiązano do usunięcia wszystkich nieprawidłowości do jakich doprowadził swoją działalnością tj: włączenia prądu i uruchomienia bramy oraz kamer telewizyjnych na ww. parkingu.

Zakończony proces o eksmisję z miejsca parkingowego, jest kolejnym, który wygrała spółdzielnia z osobami, które czerpią korzyści kosztem innych mieszkańców. Przytoczmy w tym miejscu jakże wymowy fragment orzeczenia sądu, który nie miał wątpliwości, że podjęta przez RN uchwała w sprawie regulaminu najmu miejsc parkingowych była zgodna z prawem, a jej podjęcie służyło ochronie dóbr spółdzielni:

Celem uchwały było oddanie prawa do decydowania o mieniu Spółdzielni jej właścicielowi, tj. Spółdzielni przy uwzględnieniu interesów wszystkich członków Spółdzielni nie zaś wybranej grupy osób korzystających przez wiele lat z tego majątku w sposób arbitralny na zasadach przez nią określonych.

© 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.